Zooškolka

Pracujeme na nové podobě našeho webu. Doufáme, že se podaří dokončit co nejdříve. Aktuální foto a zajímavosti, o fungování Zooškolky na Kodymce, nyní naleznete na našem FB profilu Zoo Školka Kodymka:-)

Zooškolka:

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou).  

Naše prostory jsou kolaudované pro účely školky stavebním odborem Úřadu městské části Prahy 6, schválené Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, platíme daně, odvádíme DPH, nečerpáme žádné dotace. Naše lektorky mají odbornou způsobilost pro práci v MŠ.

Zajišťujeme celoročně předškolní vzdělávání a děti mohou Zooškolku navštěvovat 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony samy dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........

Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že předškolní děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité a to se snažíme dětem předat.

 

 Během prázdnin je na Kodymce projekt i Prázdniny na Kodymce pro nejmenší, který je formou příměstského tábora a provozuje jej Dětský klub Kodymka,z.ú..

Informace o Prázdninách na Kodymce pro nejmenší naleznete v sekci Kroužky a tábory pro malé a velké a pod nimi jsou Prázdniny na Kodymce pro nejmenší

https://www.kodymka.cz/content/4-2-2016-cestovatelsky-klub-vemte-deti-na...

V sekci Kroužky a tábory naleznete i ceník příměstských táborů.

https://www.kodymka.cz/content/cenik-prazdninovych-programu

 

Zooškolka Dětský klubu Kodymka je ojedinělý projekt s dlouhou tradicí:

 https://czechtechnology.cz/zdravotnictvi/pestry-program-pro-prazske-deti/?utm_source=czechtechnology.cz&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mag_eml 

 Ako sme našli škôlku snov alebo kozy v Prahe 

Veronika Kodymová: Nechejte dětem dětství 

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru