Ceny a ceníky

Naše škola je zařízení, které pečuje o dítě na základě živnostenského oprávnění (srovnatelné s mateřskou školou nebo dětskou skupinou). 

Ceny za účast dítěte ve školce i na prázdninových programech jsou odstupňovány podle doby pobytu a frekvence návštěv a ceník je rozličný i pro děti různého věku. K ceně je třeba vždy připočítat i oběd. Cena uvedená v cenících pokrývá veškeré náklady (s výjimkou angličtiny, plavání a obědů). Další doplatky nejsou účtovány.

Velice výhodná je i sourozenecká sleva: ve školce platí druhé nebo každé další dítě z téže rodiny o 10% méně. 

Poplatky za aktivity DKK a obědy se platí předem, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   
 
Dětský klub Kodymka je plátcem DPH, ceny v cenících jsou uváděny včetně DPH. 
 
Odkazy na ceníky školkovného i zájmových kroužků a kurzů se zobrazí i  vpravo ve hlavním menu.
Prázdninový ceník naleznete na této stránce níže.
 
 
 

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE, NÁHRADY 
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v co nejbližších náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Pravidla pro čerpání náhrad naleznete zde.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

Náhrady, které nebyly v dohodnutém termínu využity, propadají.

Pokud chce dítě přerušit docházku na 1 týden a více ze své řádné docházky za účelem nemoci či dovolené, bude mu vyúčtován v době jeho absence 50% storno poplatek v příslušném tarifu (bez oběda) z neuskutečněné návštěvy.

V případě, že si dítě chce absenci nahradit v rámci systému náhrad Zooškoky, a Zooškolka má pro náhradu volnou kapacitu, může dítě využít náhrady na místo storno poplatku.
 
 Rodičům dětí ze Zooškolky poskytujeme potvrzení o školkovném, vydané pro účely odpočtu z daní podle § 381 zákona č. 586/1992 o dani z příjmu, které mohou uplatnit v daňovém přiznání 

 Během prázdnin je na Kodymce projekt i Prázdniny na Kodymce pro nejmenší, který je formou příměstského tábora a provozuje jej Dětský klub Kodymka,z.ú..

Informace o Prázdninách na Kodymce pro nejmenší naleznete v sekci Kroužky a tábory pro malé a velké a pod nimi jsou Prázdniny na Kodymce pro nejmenší

https://www.kodymka.cz/content/4-2-2016-cestovatelsky-klub-vemte-deti-na...

V sekci Kroužky a tábory naleznete i ceník příměstských táborů.

https://www.kodymka.cz/content/cenik-prazdninovych-programu

 

Na projekt Prázdniny na Kodymce pro nejmenší mohou rodiče od MČ P5 a P6 získat příspěvek v projektu www.aktivnimesto.cz 800Kč na 4-5 denní tábor. O příspěvek si žádají rodiče a zda jej dostanou nebo ne, záleží na MČ.

 

Dětem, které navštěvují Zooškolku i během školního roku se zůstává ceník ze školního roku a ceník se jim na prázdniny nemění.

 

 

 

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru