Kroužky a tábory

Dětský klub Kodymka, z.ú.,

provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

V roce 2021 jsme si připomenuli výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S. Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Tenkrát se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F. S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F. S. Kodym ve své usedlosti Kodymka a je nám tedy velikou ctí a radostí, že na stejném místě můžeme i my (jeho rodina) pořádat dětské tábory v podobném duchu i po tolika letech.

Péče o historickou usedlost, její rozlehlou zahradu i všechny zvířecí kamarády je, jak jistě chápete, velmi náročná, jak finančně, tak fyzicky. Na Kodymce, na rozdíl od jiných podobných zařízení, nepořádáme brigády pro rodiče, vážíme si ale každé pomoci. POKUD, BYJSTE I VY CHTĚLI A MĚLI MOŽNOST NÁM PŘISPĚT, BUDEME VÁM VELMI VDĚČNÍ. Finanční dary lze zasílat na číslo účtu 115-2007120207/0100. V tomto případě vám rádi vystavíme smlouvu o sponzorském daru, kterou lze uplatnit při přiznání daně. Kromě finanční podpory, nepohrdneme třeba kvalitním senem, využijeme i granule pro pejsky či hlodavce. Hodí se samozřejmě i papíry a jiné výtvarné potřeby. Velmi oceníme i připadnou řemeslnou spolupráci na zvelebení našich prostor a zahrady. Moc děkujeme za vaši podporu!

Pravidelně se zúčastňujeme projektu "Aktivní město", díky kterému lze požádat o příspěvek na různé aktivity. Pokud Praha 5 a 6 tento projekt spustí, opět se do něj rádi zapojíme. Na základě žádosti na www.aktivnimesto.cz, můžete získat jednorázový příspěvek na některé volnočasové aktivity na Kodymce. V případě, že MČ P5 a P6 příspěvek schválí, bude platba rodičům ponížena o příspěvek, který uhradí MČ P5 a P6. Více o čerpání tohoto příspěvku naleznete na www.aktivnimesto.cz.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru