Historie

Klub Kodymka - budovaDětský klub Kodymka (DKK) využívá veliké zahrady a historických prostor usedlosti Kodymka v Praze 6 - Dejvicích (dříve Horní Šárka) nedaleko od kostela svatého Matěje. Bývalou vinici s viničním domkem (připomínanou už v roce 1623), zvanou nejprve Termanka a později Fišerka, koupil v roce 1856 český lékař, popularizátor přírodních věd a buditel Filip Stanislav Kodym (1811-1884), který si zde zřídil pokusnou zahradu. Od té doby se usedlosti říká Kodymka. V roce 1881 zde vzniká první letní prázdninová feriální osada, kam se v letních měsících sjížděly za F. S. Kodymem děti z pražských rodin, aby zde v tzv. „feriální osadě“ daleko za městem strávily prázdniny, poučily se o tajemstvích přírody a prožily zde nezapomenutelné dny v kouzelném prostředí. Jelikož do té doby v Čechách není zaznamenán žádný jiný tábor, feriální osada v usedlosti Filipa Stanislava Kodyma (do dnes nazývaný Kodymka) bude zřejmě prvním táborem na území České republiky.  Dnes bychom řekli, že Filip Stanislav Kodym prováděl na Kodymce  environmentální výchovu a byl zdřejmě prvním organizátorem dětského letního tábora na území ČR.

Jelikož mi myšlenka prapředka mého muže mi byla velmi blízká, rozhodli jsme se s manželem navázat na starou tradici. Proto jsme v roce 2009 založili Dětský klub Kodymka. Díky tomu, že máme nemalé zkušenosti jak s environmentálními programy pro děti, tak i se zvířaty, rozhodli se tyto dvě činnosti propojit a umožnit dětem z okolí kontakt se zvířaty v příjemném prostředí velké zahrady . 

Program Dětského klubu Kodymka syntetizuje prvky některých alternativních i inovativních směrů jako např. waldorfské či lesní pedagogiky s výukovou metodou Montessori a se zásadami programu Začít spolu – koneckonců v DKK pracují pedagožky s teoretickou i praktickou průpravou ve všech těchto směrech. Nejsme 100% zastánci žádného z těchto směrů. Vedeme děti k zájmu o přírodu i světu kolem nás. Snažíme se používat hodně zážitkové pedagogiky a ukázat dětem dnes již téměř zapomenuté hodnoty jako např. vážit si práce druhých, umět spolupracovat a radovat se z maličkostí. Naše zásady naleznete zde.

Děti a želvyDětský klub Kodymka nabízí celodenní vyžití pro děti různého věku. V malém kolektivu bude zajištěn individuální přístup ke každému dítěti dle jeho věku, potřeb a zájmů. Pokud to počasí umožní, budou děti venku, v létě třeba i po celý den. Na zahradě se mohou děti věnovat různým pohybovým aktivitám na čerstvém vzduchu v těsném kontaktu s přírodou. Zde na ně čekají různá zvířátka, která zde volně žijí (veverky, ježci, skokani, čolci, koňadry, mlynaříci, straky, sojky….) nebo je děti chovají (králíci, morčata, želvy…). Vyzkoušíme si i pěstování různých plodin. V útulném rodinném prostředí usedlosti Kodymka najdou děti spoustu her a hraček, vyzkoušejí si různé výtvarné techniky a hru na některé hudební nástroje. Občas si vyjdeme si na výlet do okolí a třeba i do zoologické zahrady. O bohatý a pestrý program se postarají nejen naši zkušení stálí pracovníci, ale i hosté, kteří nás například zavedou do keramické dílny nebo nám ukáží, jak hrají a zpívají peruánští indiáni. Nechte se překvapit!

V únoru 2016 jsme s manželem a kolegyněmi zřídili Dětský klub Kodymka, z.ú., který na sebe z původního Dětského klubu Kodymka vzal volnočasové aktivity a příměstské tábory pro školáky, ale i další volnočasové a vzdělávací akce.  Zooškolka Dětského klubu Kodymka dál zůstává soukromím zařízením, zatím co Dětský klub Kodymka, z.ú. je registrován jako nezisková organizace. Oba subjekty mají každý své IČO, ale i vlastní účet či přihlášky na akce atd.. Rovněž i webové stránky jsou rozděleny do dvou sekcí podle činnosti subjektů. Oba subjekty jsou tzv.sesterskými objekty a jsou si vzájemně oporou.

V roce 2021 jsme si připomněli výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F. S. Kodym v naší usedlosti, psal se rok 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici 1912). Táboru se tehdy říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F. S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí. První dětský tábor v čechách tedy pořádal F. S. Kodym ve své usedlosti Kodymka a nám je velikou ctí a radostí, že i po 140 letech, na stejném místě, můžeme i my (jeho rodina) pořádat dětské tábory v podobném duchu.

 

Naše webové stránky pravidelně mění a aktualizují. Pokud v nich nenajdete odpověď na otázky, které Vás zajímají, prosím, kontaktujte nás !

Veronika Kodymová
Provozovatelka Zooškolky a ředitelka DKK,z.ú.
 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru