Příměstské tábory pro malé i velké

V roce 2021 jsme si připomněli výročí 140 let od prvního letního tábora na území naší vlasti. Tenkrát ho pořádal F.S.Kodym na naší usedlosti již v roce 1881 (t.j. 31 let před prvním skautským táborem v Lipnici) v té době se táboru však říkalo Feriální osada a jezdily do ní děti z Prahy, aby se zde vzdělávaly o přírodě, ale aby společně s F.S. Kodymem absolvovaly i krátké výlety a procházky po okolí.

Je nám tedy velikou ctí a radostí, na stejném místě, pořádat stále tábory v podobném duchu i po tak dlouhé době.

Prázdniny na Kodymce pro nejmenší
pro děti od 3 do 6 let věku

Děti se mohou těšit na pestrý program plný her, zpěvu, tance, ale hlavně pobytu na zahradě s velkým pískovištěm, houpačkou v přátelském rodinném prostředí historické usedlosti Kodymka. Děti při prázdninách na Kodymce nečekají výlety jako starší vrstevníky, ale za to si užijí letních radovánek na zahradě jako by byly na prázdninách na venkově. 

Tento program je určen pro děti jenž jsou zvyklé pravidelně navštěvovat MŠ, Dětskou skupinu či jiné zařízení podobného typu. 

 

Letní příměstské prázdninové tábory
pro školáky mezi 6 a 12 rokem

Tábory pro školáky jsou určeny pro školáky mezi 6 a 12 rokem. Pro mladší děti je náročné se vyrovnat deseti či dvanácti letým dětem. Pro tyto děti je to veliká fyzická i psychická zátěž, která jim neumožňuje si tábor patřičně užít a proto pro tyto děti doporučujeme raději využít programu Prázdniny na Kodymce pro nejmenší. Děti, které nespadají do věkové hranice 6-12 let a nemají za sebou alespoň 1 rok školní docházky, si tábor neužijí tak, jako ostatní děti.

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru