Plavání s Kodymkou a Angličtina s rodilou mluvčí či kombinované programy

Na tyto aktivity se mimo dětí ze Zooškolky, často připojují i naši "absolventi", kteří si chtějí s Kodymkou i nadále udržet kontakt a jejich MŠ nemá v ŠVP tak důležitou a zdravou věc jako je plavání či kvalitní angličtina.Plavání s Kodymkou je dětmi oblíbenou aktivitou Dětského klubu Kodymka,z.ú a je určeno pro děti od 3 let.

Pondělní PLAVANÍ S KODYMKOU

Pro děti od 3 do 6 let – od 19.2.-24.6.2024
9:00 – 13:00 hod.
18 lekcí – 6330 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!

Děti budou od 19.2.2024 do 24.6.2024 navštěvovat plavecký kurz s lektory z Plavecké školy Betynka. 

Program Plavání s Kodymkou

Každé pondělí vyjedeme ráno do bazénu AXA z Kodymky, tam se i budeme po plavání opět vracet. Po plavání děti dostanou oběd a buď odejdou domů nebo jim bude nabídnut další program.

Pro přesun využijeme MHD, ale díky dobrému položení Kodymky i bazénu AXA (obojí je hned na zastávce MHD) strávíme na cestě cca 30 minut a pěšky půjdou děti cca 100 metrů. Takž nás nečeká žádné dlouhé a složité cestování.

Popis plavecké lekce:

každá lekce vždy začíná tím, že si děti dojdou na toaletu, pak se osprchují. Následně začíná výuka. Děti sedí na kraji bazénku, mají plavecké pomůcky ( pásky, kolečka), povídají si, zpívají písničky, recitují říkanky a souběžně navazují kontakt s vodou. Ke každému děťátku se přistupuje jednotlivě. Zábavnou formou tak vzniká důvěra k vodě, postupně si začínají osvojovat základní plavecké dovednosti. Samozřejmě je to také jistá forma otužování a socializace. Především jde o to,  aby děti plavaly rády, nebály se případně vody, hloubky. Důležité je i znalost základů bezpečnosti v okolí vodních ploch, ale též aby děti uměly zareagovat v připadě, že někde uklouznou a spadnou do vody, popř., když se s nimi někde prolomí led, na místo toho, aby se jich zmocnila panika, budou umět zareagovat. Plavání je ne jen báječnou relaxační či zdravotní aktivitou, ale jeho znalost může zachránit ne jeden dětský život.
 
Co sebou?
 
Děti musí mít na bazén plavečky, župánek, nebo osušku, přezůvky vhodné k  bazénu, doporučujeme plaveckou čepici, kde by měly na čele napsané křestní jméno. To pro okamžitou možnost lektorky vědět jejich jméno. Čepice není ale  povinnost. 

Plavecké pomůcky nejsou třeba, jsou v ceně kurzu!

Děti mohou chodit od 3 let až po předškolní věk.
_________________________________________________________________________________________________________________
 

Ve čtvrtek se mohou děti těšit na ANGLIČTINU S RODILOU MLUVČÍ Christin Scarborough.

Pro děti od 2 do 6 let – od 15. 2. 2024 do 20. 6. 2024
9:00 – 12:00 hod.
18 lekcí – 6330 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)

Naše kvalifikovaná rodilá mluvčí povede výuku tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Vaše dítě se naučí nejen mnoho "základních věcí", ale získá také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Naším cílem je v dětech probudit zájem o anglický jazyk, v tomto věku vytvořit především jeho pasívní znalost, t.j. porozumění bez nutnosti překladu do mateřského jazyka.

Je důležité, aby první zkušenosti, které dítě s výukou angličtiny získá, byly pozitivní. Proto jsou lekce zaměřené tak, aby byly zábavné a motivující a také pomohou vašemu dítěti lépe se připravit do budoucna na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizímu jazyku je součástí celistvého vývoje dítěte a rozvíjí u dětí mnoho dalších schopností a dovedností, např.vizuální vnímání, rozvíjí motorické dovednosti a logické uvažování. Pro děti však musí být výuka podávána zábavnou formou - hrou nikdy nekončící, probíhající v přátelské a příjemné atmosféře.

Přestože děti neumějí zpočátku samy aktivně formulovat slovní sdělení, reagují na určité výzvy a podněty. Jedná se o nepřímé, ale zároveň velmi účinné způsoby učení. Například na výzvy Turn around -Sit down reagují děti adekvátní pohybovou reakcí - otočí se a sednou si. Pasivně odposlouchaná slovní zásoba přechází častým opakováním pohybových akcí zcela přirozeně "bez učení" v aktivní znalost slov a vět.

Jelikož výuku zajišťuje externistka - rodilá mluvčí, není tento kurs bezprostřední součástí dopoledního programu Zooškolky a není zahrnut do ceny běžného pobytu v Zooškolce. Nicméně děti s rodilou mluvčí neabsolvují jen obyčejnou lekci angličtiny jako je to v jiných kurzech, ale stráví s naší lektorkou celé dopoledne včetně pobytu na zahradě či společného oběda. V podstatě se tedy jedná o dopolední program v angličtině. 

Cena kurzu je určena dětem, které jsou přihlášeny na čtvrteční pobyt v Zooškolce, kde mají řádně zaplacený pobyt. 

Při neúčasti na výuce (z jakýchkoliv důvodů) bohužel není možné vracet kurzovné či poskytovat náhrady.

Pro děti, které navštěvují DKK v čase výuky a angličtiny se zúčastnit nechtějí, je tou dobou připraven alternativní program, za který není potřeba nic doplácet. Děti ze Zooškolky si moho nahradit pobyt v Zooškolce, ale ne zameškanou angličtinu.

______________________________

Cenu za plavání či angličtinu nakombinovanou s obědem, dopoledním, odpoledním či celodenním programem zpracujeme na požádání.

Při platbě za kroužek, neposílejte platbu na účet školky, ale na účet Dětského klubu Kodymka,z.ú., což je jiný účet než za školku 115-2007120207/0100.

Platbu prosím pošle až v momentě, kdy bude jasné, že se kroužek naplnil a bude v provozu! V tuto chvíli můžete platit plavání, angličtinu či malého chovatele. Zda budou v provozu i ostatní aktivity, bude záležet na tom, zda bude o ně bude zájem.

Případné přihlášky můžete přinést do školky a předat je lektorkám nebo je můžete zaslat emailem. Předem však hlásím, že příští týden asi nebudu mít možnost odpovídat na emaily, jelikož nebudu mít patrně možnost se dostat na internet. Nicméně lektorky budou případné přihlášky očekávat a budou registrovat zájem o jednotlivé aktivity. Jak to vypadá se zájmem o odpolední kroužky a zda budou otevřeny bych napsala 26.3.2024.

 

PřílohaVelikost
prihlaska_krouzky_dkkz.u..pdf798.67 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru