Ceník zájmových kroužků, kurzů a individuálních lekcí

Platí od 12. září  2022 do 31. ledna 2023.
 
 
 Kroužky pro děti od 6 do 12 let: 
Chovatelský kroužek (pondělí) - 16 lekcí - 1920 Kč na pololetí
 

Kroužek pro děti od 4 do do 8 let

Vaření (pondění) - 16 lekcí - 2960Kč (pokud budou na kroužku minimálně 4 děti)

 

Kroužky pro děti od 3 do 6 let:

Angličtina s rodilou mluvčí (čtvrtek) - 16 lekcí-4800Kč  

Plavání s Kodymkou (pondělí) - 19 lekcí-5700Kč

Tancujeme pro radost (pondělí) - 19 lekcí- 2280 Kč

Pohádkový kroužek (úterý)- 16 lekcí- 1920 Kč

Chovatelský kroužek, Šikovné ručičky (středa) - 16 lekcí- 1920 Kč

Čtenářský kroužek pro předškoláky (čtvrtek) - 16 lekcí- 1920 Kč

Plavání (čtvrtek) - 19 lekcí- 5700 Kč Dětem z tohoto kurzu vystavíme potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, že se účastní plaveckého kurzu. Na základě tohoto potvrzení jsou některé ZP ochotny dát rodičům příspěvek na plavání. Bohužel ne všechny ZP tento příspěvek mají. 

Ceny v ceníku platí, jestliže se přihlásilo minimálně 5 dětí. Pokud je na kroužku/kurzu dětí méně je cena kurzovního rozpočítána mezi účastníky tohoto kurzu.

 

Kombinovaný program

Cenu tzv. kombinovaný program s angličtinou či plaváním s obědem, dopoledním, odpoledním či celodenním programem zpracujeme na požádání.

 

Pravidelně ze zúčastňujeme projektu Aktivní město, které již dva roky za sebou dpřispívá rodičům, na základě jejich žádosti na www.aktivnimesto.cz, jednorázový příspěvek na volnočasové aktivity na Kodymce

 

Pozdní nástup do kroužku, kurzu i na individuální lekce: pokud se dítě přihlásí do kroužku či kurzu až po jeho zahájení, kdy již několik lekcí proběhlo, zaplatí pouze poměrnou část ceny dle ceníku. Podmínkou je, že jsou v kroužku volná místa.

 

V době prázdnin a st.svátků se kroužky na Kodymce nekonají.

 

 Návštěva na zkoušku: Dítě si může kroužek jednorázově zkusit a na konci kroužku se rozhodne, zda chce kroužek navštěvovat pravidelně.

Absence dítěte na kroužku/kurzu:  

Tím, že Pondělní program pro předškoláky i Plavecký čtvrtek a  provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu. U ostatních kroužků je možné po předchozí domluvě přijít jednorázově na jiný kroužek (pokud je tam volné místo a je kroužek ve stejné cenové hodnotě).

 

V době prázdnin a st.svátků se kroužky na Kodymce nekonají.

 

Absence dítěte na kroužku/kurzu:  

Tím, že čtvrteční Plavecký čtvrtek a Páteční program pro předškoláky provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu.

 ________________________________________________________________________________________________________________

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE/KONZULTACE

Individuální kurz/konzultace (45 minut) 500,- Kč

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Platit za kroužky, kurzy a individuální lekce je možno v hotovosti nebo převodem na účet číslo:

  115-2007120207/0100 (KB) vždy na počátku pololetí nebo inned po individuální konzultaci (individuální konzultace se platí předem konzultantovi).   

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru