Ceník zájmových kroužků, kurzů a individuálních lekcí

Platí od 1. září 2023 do 31. ledna 2024 – I. pololetí

 

Plavání s Kodymkou od 3 do 6 let (pondělí)
– 19 lekcí – 6650 Kč
(z tohoto kurzu vystavíme potvrzení pro zdravotní pojišťovnu,
že se účastní plaveckého kurzu. Na základě tohoto potvrzení
jsou některé ZP ochotny dát rodičům příspěvek na plavání.
Bohužel ne všechny ZP tento příspěvek mají.)

Vaření od 5 do 10 let (pondělí)
– 16 lekcí – 3040 Kč
(pokud budou na kroužku minimálně 4 děti)

Tancujeme pro radost od 3 do 6 let (pondělí)
– 16 lekcí – 2240 Kč

Chovatelský kroužek od 6 do 12 let (pondělí)
– 16 lekcí – 2240 Kč

Pohádkový kroužek od 2 do 6 let (úterý)
– 16 lekcí – 2240 Kč

Malý chovatel od 4 do do 7 let (středa) 
– 16 lekcí – 2240 Kč

Šikovné ručičky od 4 do 6 let (středa) 
– 16 lekcí – 2240 Kč

Angličtina s rodilou mluvčí od 2 do 6 let (čtvrtek)
– 15 lekcí – 5250 Kč

 

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE/KONZULTACE: Individuální kurz/konzultace (45 minut) 500 Kč

 

Ceny v ceníku platí, jestliže se přihlásilo minimálně 5 dětí. Pokud je na kroužku/kurzu dětí méně je cena kurzovního rozpočítána mezi účastníky tohoto kurzu.

Kombinovaný program: Cenu tzv. kombinovaný program s angličtinou či plaváním s obědem, dopoledním, odpoledním či celodenním programem zpracujeme na požádání.

Pravidelně ze zúčastňujeme projektu Aktivní město, které již dva roky za sebou dpřispívá rodičům, na základě jejich žádosti na www.aktivnimesto.cz, jednorázový příspěvek na volnočasové aktivity na Kodymce.

Pozdní nástup do kroužku, kurzu i na individuální lekce: pokud se dítě přihlásí do kroužku či kurzu až po jeho zahájení, kdy již několik lekcí proběhlo, zaplatí pouze poměrnou část ceny dle ceníku. Podmínkou je, že jsou v kroužku volná místa.

V době prázdnin a st.svátků se kroužky na Kodymce nekonají.

Návštěva na zkoušku: Dítě si může kroužek jednorázově zkusit a na konci kroužku se rozhodne, zda chce kroužek navštěvovat pravidelně.

Absence dítěte na kroužku/kurzu:

Tím, že Plavecký kroužek a Angličtinu provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu. U ostatních kroužků je možné po předchozí domluvě přijít jednorázově na jiný kroužek (pokud je tam volné místo a je kroužek ve stejné cenové hodnotě). 

-----------------

Platit za kroužky, kurzy a individuální lekce je možno v hotovosti nebo převodem na účet číslo:

115-2007120207/0100 (KB) vždy na počátku pololetí nebo inned po individuální konzultaci
(individuální konzultace se platí předem konzultantovi).


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru