KROUŽKY A KURZY

ROZVRH DOPOLEDNÍCH A ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ A KURZŮ
pro školní rok 23/24

 

PONDĚLÍ
 
Plavecké pondělí (od 3 do 6 let) 
(pondělí) – 19.2.-24.6.2024 9:00 – 13:00 hod.
18 lekcí – 6330 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!
(z tohoto kurzu vystavíme potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, 
že se účastní plaveckého kurzu. Na základě tohoto potvrzení 
jsou některé ZP ochotny dát rodičům příspěvek na plavání. 
Bohužel ne všechny ZP tento příspěvek mají.)

Tancujeme pro radost (od 3 do 6 let) 
(pondělí) od 4.3. do 24.6.2024 od 15,30 do 16,15 h. (nebude 1.4.)
16 lekcí – 2240 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!
Lektor: Ivana Dlabalová 

Chovatelský kroužek (od 6 do 12 let)
(pondělí) od 18. 9. 2023, 15:45 – 17:00
16 lekcí – 2240 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky a není určen pro předškolní děti!
Lektoři: Veronika, Petr, Dalibor a Alžběta Kodymovi

 

ÚTERÝ

Pohádkový kroužek (dramatický kroužek od 2 do 6 let) 
(úterý) od 5.3. do 18.6. od 15,30 do 16,15 h
16 lekcí – 2240 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!
Lektor: Kamila Sedláčková

 

STŘEDA

Malý chovatel (od 4 do 7 let) 
(středa) od 7.2 do 12.6.2024 od 14,15 do 15,00h (nebude 1. a 8.5.)
16 lekcí – 2240 Kč
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!
Lektor: Veronika a Alžběta Kodymovi

Šikovné ručičky (od 4 do 6 let)
(středa) od 28.2.2024 do 19.6. od 15,30 do 16,15 h (nebude 1. a 8.5.)
16 lekcí – 2240 Kč
Lektor: Markéta Nováková

 

ČTVRTEK

Angličtina s rodilou mluvčí Lektor-Christina Scarborough (od 2 do 6 let)
(čtvrtek) od 15.2 do 20.6.2024, 9:00 – 12:00 hod.
18 lekcí – 6330 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
 – kurz není v ceně školky!

Čtvrteční dovádění (něco jako otevřená herna)(čtvrtek) 
od 29.2. do 22.6.2024 od 15,30 do 16,15 h (nebude 28.3.)
16 lekcí – 2240 Kč

 

PÁTEK

----------

 

Odpolední zájmové kroužky (pokud není uvedeno jinak) jsou určeny dětem ze Zooškolky, ale i ostatním dětem z jiných školek či škol (dle kroužku a věku dítěte).

Pravidelně se zúčastňujeme projektu "Aktivní město", díky kterému lze požádat o příspěvek na různé kroužky. Na základě žádosti na www.aktivnimesto.cz, můžete získat jednorázový příspěvek na některé volnočasové aktivity na Kodymce. Pokud Praha 5 a 6 tento projekt spustí, opět se do něj zapojíme. V případě, že MČ P5 a P6 příspěvek schválí, bude platba rodičům ponížena o příspěvek, který uhradí MČ P5 a P6. Více o čerpání tohoto příspěvku naleznete na www.aktivnimesto.cz.

Proč mají některé kroužky jinou délku? Záleží na věku účastníků a také na tom, kdo kroužek vede (v případě rodilé mluvčí) kolik lektorů je na kroužku přítomno, a jaké suroviny na kroužek potřebujeme atp.. 

Kroužky jsou vedeny specialisty na příslušný obor, zpravidla je to externí spolupracovník DKK, z.ú. nebo lektor Zooškolky, který spolupracuje i s Dětským klubem Kodymka,z.ú. (např.vaření, plavání, angličtina). Pokud děti neudrží po celou dobu pozornost, zařadí vedoucí přestávku, ve které se budou moci všichni formou volných her na chvíli odreagovat a potom se zase vrátí k započaté práci.  

 
Kroužky se NEKONAJÍ ve dnech státních svátků a školních prázdnin na Praze 6 popř. v předem nahlášených termínech. V případě, že by kroužek nebo kurz některý den odpadl, bude přihlášeným poskytnuta náhradní lekce v jiném termínu. 

 

PřílohaVelikost
prihlaska_krouzky_dkkz.u..pdf798.67 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru