KROUŽKY A KURZY

ROZVRH ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ A KURZŮ
platný od 12.9. 2022 do 31.1. 2023

  13:00 - 15:30         15:30 -17:00

Pondělí 

 

13:30 - 14:30

   Odpočinek

 

14.00-15.15

Vaření -provozuje DKK,z.ú.-není v ceně školky

(od 5 do 10 let)

 Lektor-Veronika Kodymová

 

 

 

 

15:30-16:15

Tancujeme pro radost 

 Lektor-Ivana Dlabalová 

 

15:45-17.00

Chovatelský kroužek     (pro děti 6-12 let) -provozuje DKK,z.ú.-není v ceně školky  a není určen pro předškolní děti               

 

Lektoři- Veronika, Petr, Dalibor a Alžběta Kodymovi

 

 

Úterý

 

13:30 - 14:30

   Odpočinek

15:30 - 16:15

Pohádkový kroužek 

(dramatický kroužek)

 Lektor-Kamila Sedláčková 

  

Středa

 

13:30 - 14:30

   Odpočinek

 

14:00-14:45

 Malý chovatel

 (pro děti od 4 let)

 Lektor-Veronika Kodymová

15:30 - 16:15

Šikovné ručičky 

(tvořivý kroužek pro děti od 4 let)

Lektor-Markéta Nováková

Čtvrtek

 

13:30 - 14:30

   Odpočinek           

                                                 

 

Pátek

 

 13:30 - 14:30

   Odpočinek 

 

 
 Odkazy na jednotlivé kroužky se rovněž otevřou v hlavním menu vpravo.
 
Odpolední zájmové kroužky jsou určeny dětem ze Zooškolky, ale i ostatním dětem z jiných školek či škol (dle kroužku a věku dítěte).
Na Chovatelský kroužek je možné získat dotaci od Prahy 6 z projektu www.aktivní město.cz . Rádi bychom do tohoto projektu zapojili i další kroužky. Zatím však není jisté, zda se nám to podaří......

Proč mají některé kroužky jinou délku? Záleží na věku účastníků a také na tom, kdo kroužek vede (v případě rodilé mluvčí) kolik lektorů je na kroužku přítomno, a jaké suroviny na kroužek potřebujeme atp.. 

Kroužky jsou vedeny specialisty na příslušný obor, zpravidla je to externí spolupracovník DKK, z.ú. nebo lektor Zooškolky, který spolupracuje i s Dětským klubem Kodymka,z.ú. (např.vaření, plavání, angličtina). Pokud děti neudrží po celou dobu pozornost, zařadí vedoucí přestávku, ve které se budou moci všichni formou volných her na chvíli odreagovat a potom se zase vrátí k započaté práci.  

 
Kroužky se nekonají se ve dnech státních svátků  a školních prázdnin na Praze 6 popř.v předem nahlášených termínech. V případě, že by kroužek nebo kurz některý den odpadl, bude přihlášeným poskytnuta náhradní lekce v jiném termínu.

 

 

 

 

PřílohaVelikost
prihlaska_krouzky_dkkz.u..pdf798.67 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru