KROUŽKY A KURZY

ROZVRH ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ A KURZŮ
platný od 1. 9. 2023 do 31. 1. 2024

 

PONDĚLÍ
 
Plavecké pondělí (od 3 do 6 let) – od 11. 9. 2023
9:00 – 13:00 hod.
19 lekcí – 6650 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!

Vaření (od 5 do 10 let) – od 18. 9. 2023
14:00 – 15:15 hod. 
16 lekcí – 3040 Kč
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!
Lektor: Veronika Kodymová

Tancujeme pro radost (od 3 do 6 let) – od 18. 9. 2023
15:30 – 16:15 hod.
16 lekcí – 2240 Kč
Lektor: Ivana Dlabalová 

Chovatelský kroužek (od 6 do 12 let) – od 18. 9. 2023
15:45 – 17:00
16 lekcí – 2240 Kč
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky a není určen pro předškolní děti!
Lektoři: Veronika, Petr, Dalibor a Alžběta Kodymovi

 

ÚTERÝ

Pohádkový kroužek (dramatický kroužek od 2 do 6 let) – od 19. 9. 2023
15:30 – 16:15 hod.
16 lekcí – 2240 Kč
Lektor: Kamila Sedláčková

 

STŘEDA

Malý chovatel (od 4 do 7 let) – od 21. 9. 2023
14:15 – 15:00 hod.
16 lekcí – 2240 Kč
provozuje DKK,z.ú. – kurz není v ceně školky!
Lektor: Veronika a Alžběta Kodymovi

Šikovné ručičky (od 4 do 6 let) – od 20. 9. 2023
15:30 - 16:15 hod.
16 lekcí – 2240 Kč
Lektor: Markéta Nováková

 

ČTVRTEK

Angličtina s rodilou mluvčí Lektor-Christina Scarborough (od 2 do 6 let) – od 5. 10. 2023
9:00 – 12:00 hod.
15 lekcí – 5250 Kč (cena pro děti ze Zooškolky, OSTATNÍ cena – info emailem)

 

PÁTEK

----------

 

Odpolední zájmové kroužky (pokud není uvedeno jinak) jsou určeny dětem ze Zooškolky, ale i ostatním dětem z jiných školek či škol (dle kroužku a věku dítěte).

Na Chovatelský kroužek je možné získat dotaci od Prahy 6 z projektu www.aktivní město.cz . Rádi bychom do tohoto projektu zapojili i další kroužky. Zatím však není jisté, zda se nám to podaří......

Proč mají některé kroužky jinou délku? Záleží na věku účastníků a také na tom, kdo kroužek vede (v případě rodilé mluvčí) kolik lektorů je na kroužku přítomno, a jaké suroviny na kroužek potřebujeme atp.. 

Kroužky jsou vedeny specialisty na příslušný obor, zpravidla je to externí spolupracovník DKK, z.ú. nebo lektor Zooškolky, který spolupracuje i s Dětským klubem Kodymka,z.ú. (např.vaření, plavání, angličtina). Pokud děti neudrží po celou dobu pozornost, zařadí vedoucí přestávku, ve které se budou moci všichni formou volných her na chvíli odreagovat a potom se zase vrátí k započaté práci.  

 
Kroužky se NEKONAJÍ ve dnech státních svátků a školních prázdnin na Praze 6 popř. v předem nahlášených termínech. V případě, že by kroužek nebo kurz některý den odpadl, bude přihlášeným poskytnuta náhradní lekce v jiném termínu. 

 

PřílohaVelikost
prihlaska_krouzky_dkkz.u..pdf798.67 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru