Rady a instrukce

ZajícCO S SEBOU ?

  • Oblečení, které si mohou děti při hrách a práci v kroužcích ušpinit či jinak znehodnotit
  • Přezůvky s protiskluznou podrážkou
  • Dopolední a odpolední svačinu a podepsanou lahvičku nápojem
  • Dětem, které navštěvují školku v den, kdy hrají děti na flétnu, doporučujeme vlastní flétnu
  • Ti co potřebují plenky by měly mít sebou zásobu plen a vlhčené ubrousky
  • Dobrou náladu

Prosíme, aby děti měly svěchno oblečení, vč.bot bylo označené jménem či nějakou značkou!

PŘEJÍMKA DĚTÍ

Děti přivádějí do Zooškolky rodiče nebo osoby jimi pověřené. Při příchodu předají děti osobně pracovníkům Zooškolky.

Při odchodu předá pracovník Zooškolky dítě osobně rodičům. Pokud si pro dítě přijde někdo jiný, prosíme rodiče, aby nás na změnu předem písemně upozornili. Osobě, která neprokáže, že je od rodičů zmocněna dítě převzít, nemůžeme dítě předat!

Prosíme rodiče, aby, pokud je to možné, nepřiváděli či neodváděli děti v průběhu organizovaných programových bloků, kroužků a výletů ani v čase poledního klidu a nenarušovali tím program ostatních dětí. V nezbytných případech se, prosím, domluvte předem s pracovníky Zooškolky.

Děkujeme za pochopení!

Děti, které jeví příznaky infekčních onemocnění (horečka, průjmy, zvracení, akutní respirační onemocnění…) by se neměly aktivit Zooškolky zúčastnit. Pokud rodiče nemocné dítě do Zooškolky přivedou, bude dítě odesláno zpět bez možnosti náhrady za tento den (jde o zdraví ostatních dětí i lektorů!).

Zahrada


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru