Jak se přihlásit

PŘIHLÁŠENÍ DO ZOOŠKOLKY DKK

Rodiče, kteří si přejí přihlásit své dítě do Dětského klubu Kodymka, poprosíme o vyplnění a zaslání přihlášky.  Přihlášku nám můžete zaslat nejprve v elektronické podobě, v konečné fázi však budeme potřebovat od dítěte vytištěnou přihlášku v listinné formě s vlastnoručním podpisem alespoň jednoho z rodičů.

Pro  přihlášení do Zooškolky  vyplňte, prosím, přihlášku (v MS Word) v příloze níže. Ceny se účtují podle ceníku pobytu

Pro  přihlášení do prázdninové školky, vyplňte, prosím, příslušnou přihlášku a nastudujte si i přílohu s prázdninovým programem a ceníkem, který je ve stejné příloze. Děti jenž navštěvují Kodymku pouze o prázdninách mají jiný ceník než děti, které navštěvují školku i během školního roku. Ceny se účtují podle ceníku pobytu

Na základě údajů v přihlášce Vám vystavíme účet, který můžete zaplatit buď v hotovosti nebo bankovním převodem. Platbou bude přihlášení Vašeho dítěte stvrzeno a bude možné rezervovat místo ve Vámi požadovaném termínu.

Do Zooškolky se mohou děti hlásit průběžně až do naplnění kapacity v požadovaných termínech.

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých zdravotních příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Podmínky čerpání náhrad naleznete zde.

Pokud chce dítě přerušit docházku na 1 týden a více ze své řádné docházky za účelem nemoci či dovolené, bude mu vyúčtován v době jeho absence 50% storno poplatek v příslušném tarifu (bez oběda) z neuskutečněné návštěvy.

V případě, že si dítě chce absenci nahradit v rámci systému náhrad Zooškoky, a Zooškolka má pro náhradu volnou kapacitu, může dítě využít náhrady na místo storno poplatku.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

UPOZORNĚNÍ

Kapacita DKK je velmi omezná! Děti, které se přihlásily dříve a mají přednostv pořádku platbu. Při pozdním přihlášení nemůžeme zaručit, že ve Vámi požadovaném termínu budeme mít pro Vaše dítě místo! 

PřílohaVelikost
prihlaska-zooskolka-2022-2023.doc1.42 MB
prihlaska-zooskolka-2023-2024.doc1.42 MB
prihlaska-prazdninova-zooskolka.doc1.42 MB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru