Mgr. Jindra Černá

(*1968) vystudovala chemickou fyziku na matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy, ale i během svého studia se vždy výrazně věnovala hudbě. Hraje na historické příčné flétny hlavně z období baroka a klasicismu a učí hrát ostatní na flétny všech druhů. Hudební vzdělání získala na katedrách hudební vědy při universitách v Praze a v Brně a četnými kursy s předními světovými specialisty a pedagogy v Čechách i v zahraničí. Absolvovala také kursy muzikoterapie.

Od roku 1992 se soustavně věnuje vyučování dětí hudbě pro různé organizace (ZUŠ, dětské domy či kluby), koncertuje, podílí se na vydávání flétnových učebnic, občas přednáší o vývoji příčných fléten pro kluby přátel hudby či pro knihovny. Je lektorkou flétnových kroužků na ZŠ Hanspaulka.
Je vdaná a má dvě děti (10 a 14 let).
 
V DKK vede kroužek flétny.

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru