Bc. Kamila Sedláčková

Kamila Sedláčková (*1963) absolvovala nejprve učební obor s maturitou „Chovatel hospodářských zvířat“ na Středním odborném učilišti zemědělském, poté vystudovala obory „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ na Střední a vyšší pedagogické škole a „Umělecký keramik“ na Středním odborném učilišti uměleckých řemesel. Od roku 2005 studuje sociálně-právní obor na Evangelické akademii. Absolvovala kurzy „Ergoterapeutický výcvik“ „Working with adults with challenging behaviour“, „Koncept bazální stimulace“ a „Seminář muzikoterapie“. Pracovala 5 let jako zootechnička a 3 roky jako laborantka, od roku 1993 jako vychovatelka. Zabývá se ergoterapií a artterapií u postižených dětí, vedla dramatický a hudební kroužek a také keramickou dílnu. O prázdninách 2008 pracovala v DKK, kde vedla dramatický kroužek a "Zpívání s Kamilou".  Díky její bezprostřednosti, fenomenální schopnosti navázat komunikaci s dětmi a všestrannému uměleckému talentu byly její  kroužky pro všechny zúčastněné nezapomenutelným zážitkem.

Kamila Sedláčková vede v DKK divadelní kroužek.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru