Zásady Dětského klubu Kodymka

Program Dětského klubu Kodymka syntetizuje prvky waldorfské i lesní pedagogiky s výukovou metodou Montessori a se zásadami programu Začít spolu. V programech DKK se děti mohou setkat s lektory, kteří jsou proškoleni v tom či jiném směru, a přitom společně pracují v harmonickém týmu.

V DKK nejsou děti vedeny k soupeření a soutěžení, ale ke spolupráci.  Je pro nás důležité, aby děti věděly, že nikdo na světě není dokonalý ani hloupý nebo nešikovný. Někdo je báječný vypravěč a nejde mu malování, druhý má opačný problém. Když se ovšem tyto děti spojí dohromady, ukáže se, že každý má světu co nabídnout a jejich společná práce je mnohem lepší, než kdyby pracovaly každý sám za sebe. Chceme, aby děti objevovaly svět na základě vlastních zkušeností. Pozorujeme svět kolem nás a necháme se jím inspirovat. Hlavní naší inspirací je příroda. Počasí, život na zahradě nebo i naše zvířata. Samozřejmě se věnujeme i dalším věcem, se kterými se děti dennodenně setkávají nebo se setkat mohou. Svět má obrovskou škálu barev, chutí a vůní a my se snažíme dětem tyto vjemy přiblížit, aby věděli, jak moc je svět „barevný“.
 Děti nejsou v DKK nuceny do předepsaných činností. Mají na výběr, čemu se chtějí věnovat. Ani my dospělí nemáme rádi, když nás někdo do něčeho nutí a úkoly, které plníme dobrovolně, mají mnohem lepší výsledek, než když něco děláme, protože to dělat musíme. Pokud dítě nechce nějakou činnost vykonávat, snažíme se mu ukázat, v čem je ona činnost zajímavá a přoč je dobré si ji vyzkoušet. Většinou se nám povede děti přesvědčit a ony zjistí, že by bylo škoda se k činnosti nepřipojit a ze své práce bývají nadšeny. Jsme malý kolektiv a tak pro nás není problém vyjít vstříc potřebám „našich“ dětí. Snažíme se, aby jim u nás bylo dobře a cítily se tu jako doma.
Dítě předškolního a mladšího školního věku má hlavní dvojjediný úkol: poznávat svět a naučit se v něm žít. Čas, který je v životě člověka pro poznání světa vymezen, je velice krátký. A my jsme tu od toho, abychom dítěti s poznáváním různých stránek světa kolem nás pomohli.
Každé dítě je šťastné ve společnosti kamarádů a ostatních dětí. Nejlépe je pozná, když si s nimi bude hrát. S přírodou, zvířaty a rostlinami se seznámí jedině tehdy, když s nimi bude v bezprostředním kontaktu, bude si moci si na ně sáhnout. Radost, kterou v sobě skrývá aktivní přístup k životu, okusí dítě až tehdy, až si zkusí zahrát divadlo, zatancovat, zazpívat, zahrát na flétnu, vymodelovat figurku z hrnčířské hlíny, naučí se písničky (třeba i v cizím jazyce) básničky či hry, které dosud neznalo, nebo si třeba samo uvaří dobrou svačinu. Dítěti je třeba dát možnost, aby si pod dohledem odborníků a zkušených pedagogů vše vyzkoušelo (ale doopravdy, virtuální realita na počítači nestačí) a zjistilo, která činnost je pro ně natolik zajímavá, že by se jí chtělo později věnovat naplno. A to je hlavním smyslem existence Dětského klubu Kodymka.
Dětský klub Kodymka je „česká školka“. I když se zde děti věkově přiměřenou formou seznámí se základy angličtiny, mluví s nimi naše učitelky převážně česky. Přes to nebo právě proto Jsou zde vítány děti jakékoliv národnosti i barvy pleti, které by měly chuť si s námi hrát. Každá kultura je něčím zajímavá - a to chceme učit i děti v DKK, aby z nich vyrůstaly tolerantní a moudré osobnosti. Už jsme v DKK měli děti z Bulharska, Francie, Itálie, Německa i ze Spojených států amerických, které se k nám přišly naučit česky nebo se v češtině trochu procvičit. Při hrách s českými kamarády ani při komunikaci s učitelkami nenastal žádný problém, děti byly velice spokojené a jejich pokroky v češtině byly evidentní. A pár slov z dalších jazyků se přiučily i pracovnice DKK.
Často užívaný termín „hlídání dětí“ se nám příčí. Evokuje, že dítě bylo někam odloženo a svůj drahocenný čas, určený pro poznávání světa, promarňuje čekáním na rodiče. Nechceme, aby děti, které k nám přicházejí, měly pocit, že jsou odstrčeny rodiči do jakési anonymní instituce. Snažíme se vybudovat rodinné prostředí, v němž by děti měly pocit, že jsou na návštěvě za přátel.  Chceme, aby čas, který u nás děti stráví, byl příjemný a inspirující. Do Dětského klubu Kodymka se děti těší a často se stává, že se jim od nás vůbec nechce odejít.
Našim největším přáním je, aby děti na pobyt u nás jednou vzpomínaly, jak báječně jim na Kodymce bylo, co všechno se naučily a co u nás zažily. U nejmenších dětí nám bude stačit, když je při vzpomínce na pobyt v DKK zahrne pocit klidu, bezpečí a štěstí. Jsou to přání poměrně náročná, ale kdybychom nevěřili, že se nám vyplní, nemohli bychom si práci s dětmi zvolit jako své životní poslání.
                                                                          Veronika Kodymová

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru