Rozvoj předškolních dovedností

Kroužek vede: Markéta Nováková

  • hrubá motorika - zpevnění a uvolnění celého těla, plazení, lezení, rovnováha, skákání, běh, poskoky, cvičení s míčy, hra na sochy, koordiance (střídání ruce, nohy, atd.)

  • jemná motorika - manipulace s drobnými předměty (např. korálky, knoflíky, navlékání), stříhání / lepení / kreslení, otáčení listů v knížce, vedení tužky, úchop psací potřeby

  • grafomotorika - obreslování jedním tahem, obkreslování společně s říkankou, od jednodušší tvarů po složitější

  • pravolevá orientace - v prostoru, na těle

  • koordinace oko - ruka

  • zrakové vnímání - rozlišování a porovnávání vlastností předmětu (barva, tvar, velikost, atd.), vyhledávání rozdílů na obrázcích, rozlišování symbolů a piktogramů, postřehování změny v okolí nebo na obrázku, skládání obrázku z několika tvarů

  • sluchové vnímání - skládání slova z několika slyšených slabik, rozlišování zvuků (běžných předmětů, akustických situací a zvuků hudebních nástrojů), rozpoznávání rozdílu mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé), sluchové rozložení slova, vytleskávání slabik ve slově

  • logické a myšlenkové operace - představa o čísle, orientace v základních počtech, porovnávání souborů prvků, porovnávání vlastností předmětů, třídění a kategorizace, pochopení jednoduchých vztahů a souvislostí, porozumění časoprostorovým pojmům

  • pozornost - zaměřenost, dodržení postupu, samostatnost

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru