Spolupracovníci

Dětský klub Kodymka, z.ú. má čtyřčlenou správní radu, která společně plánuje činnost klubu. Klub vede Veronika Kodymová společně se svými dloholetými kolegy. Každý lektor, ať jsou to příměstské tábory či volnočasové činnosti, se specializuje na určitý obor a má k tomu i patřičné vzdělání. Díky tomu je náš tým profesionální a s dětmi pracují pouze odborníci na dannou činnost.

Soňa Hendrychová

 Soňa (*1988) po absolvování všeobecného gymnázia (2008) studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy obor Pravěká a raně středověká archeologie. Během studia absolvovala půlroční stáž ve Slovinsku. Momentálně je studentkou navazujícího magisterského studia oboru Archeologie pravěku a středověku. Specializuje se na český a moravský raný středověk. Od roku 2014 také pracuje v Archeologickém ústavu AV ČR. Od roku 2006 pracuje jako sezónní průvodkyně v Sázavském klášteře. Praxi má také s dětmi- organizuje úspěšné Dětské archeologické dny v Sázavském klášteře, kde se děti zábavnou formou seznamují s prací archeologa a restaurátora. Je předsedkyní spolku „Po stopách našich předků“, který se specializuje na popularizaci archeologie a dalších historických oborů. V létě 2013 pracovala s dětmi i v Dětském klubu Kodymka.

Dalibor Kodym

 

Dalibor Kodym (* 2001) se v podstatě od narození účastní různých akcí Teraristické společnosti Praha, ať jsou to přírodovědné exkurse po Čechách nebo ty vzdálenější na Balkán či do Orientu, popř. se aktivně účastní chovatelských a cestovatelských přednášek TSP v Národním muzeu i na půdě PřfUK, občas i v Klubu chovatelů želv v ZOO Praha.

Dalibor vyrost obklopený spoustou zajímavých zvířat od psa, králíky, morčata, až po hady, ještěrky, želvy či krokodýly. Mezi jeho zájmy mimo cestování, patří nejen zvířata, fotografování, hra na tenorovou flétnu, potápění, ale i dlouhé hovory s různými vědci na různorodá témata.

Při cestách s TSP, ale i s rodiči měl Dalibor možnost pozorovat zvířata v přírodních biotopech. Jelikož je však zvídavý a jeho zájmy jsou různorodé, baví ho zkoumat i cizí kultury, památky, hudbu, vůně či kuchyně.

Dalibor studuje od roku 2016 obor Cestovní ruch. V Dětském klubu Kodymka z.ú. je jedním z vedoucích chovatelského kroužku. Další aktivitou, kterou pro Dětský klub Kodymka z.ú. vykonává, je i vedení příměstských táborů, čímž navazuje na činnosti svého praprapradědečka F.S. Kodyma, který již v roce 1881 na Kodymce pořádal něco jako dětské tábory pod názvem „feriální osady“.

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru