Spolupracovníci

Dětský klub Kodymka, z.ú. má čtyřčlenou správní radu, která společně plánuje činnost klubu. Klub vede Veronika Kodymová společně se svými dloholetými kolegy. Každý lektor, ať jsou to příměstské tábory či volnočasové činnosti, se specializuje na určitý obor a má k tomu i patřičné vzdělání. Díky tomu je náš tým profesionální a s dětmi pracují pouze odborníci na dannou činnost.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru