Rozvrh aktivit DKK ve 2. pololetí školního roku 2009/2010

Ttýdenní rozvrh platný od 1. února do 11. června 2010 naleznete zde.

Termíny konání stávajících odpoledních kroužků a kurzů se nemění, pouze kroužek vaření se přesouvá na úterý od 14.00 do 15.30. Předškoláček (logopedie a motorika ruky) se bude konat dvakrát týdně. Původní termín (úterý 14.00-15.30) se nemění, nově bude Předškoláček i v pondělí od 14.00 do 15.30.  Novinkou bude kurz Capoeiry ve dvou termínech v pondělí: pro děti od 4 do 7 let 15.30-16.15, pro děti od 7 do 11 let od 16.15 do 17.00.  

Rozvrh odpoledních kroužků a kurzů naleznete též zde.

Programy pro matky s dětmi se konají v dopoledních hodinách: Taneční pohybová terapie (relaxační tanec) v pondělí v úterý od 9.30 do 10.15, Hrajeme si s říkankami ve čtvrtek od 9.30 do 10.15 a Montessori pracovna ve čtvrtek od 10.30 do 11.15. 

Rozvrh miniškolky a dopoledních kroužků se nezmění, novinkou bude Angličtina pro nejmenší v pondělí od 9.30 d 10.30 h.

Od 13. června přejdeme na letní prázdninový provoz, kdy se bude program řídit aktuálním rozvrhem vydávaným na každý týden až do počátku září.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru