Zájmové kroužky a kurzy - odpolední

ROZVRH ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ A KURZŮ
platný od 14.9. 2015 do 28.1. 2016

  14:00 - 15:30         15:30 -17:00

Pondělí 

 

14:00-15:00

Malý chovatel

14:00-14:45    15:00-15:45   

Předškoláček/školáček - logopedie & motorika

 

 15:30 -17:00

Chovatelský kroužek 

15:45-16:30

Tancujeme pro radost   

16:00-16:45

Předškoláček/školáček  - logopedie & motorika

Úterý

 

13:15-19:15

Kytara, klavír, zpěv

14:00 - 15.30 

Kroužek vaření

13:15-19:15

Kytara, klavír, zpěv

15:30 -17:00

Chovatelský kroužek 

Středa

 

13:30 - 15:00 

Výtvarné a ruční práce

13:30-14:15

Tancujeme pro radost    

15:30-16:30

Divadelní kroužek

Čtvrtek

 

14:00 - 14:45

Jóga pro děti od 6 let

 

15:30 - 16:15

Jóga pro děti od 4 let

16:15-17:00; 17:00-17:45

Flétna

16:00-17:30

Kurz kresby a malby 

15:30-17:45

Kytara, klavír, zpěv

Pátek

 

13:15 - 14:00

Jóga pro děti od 4 let 

14:00 - 14:45

Jóga pro děti od 6 let

 
 Odkazy na jednotlivé kroužky se rovněž otevřou v hlavním menu vpravo.
 
Odpolední zájmové kroužky jsou určeny dětem, které se na ně přihlásily buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími kroužky.  Do odpoledních kroužků se mohou (bez doplatku)zapojit i děti, které se příslušný den účastní polodenního či celodenního programu DKK. 

Jaký je rozdíl mezi kroužkem a kurzem? Především v délce lekce a počtu účastníků. Zatímco kroužky trvají 90 minut a jsou koncipovány pro maximálně 10-12 dětí, kurzy trvají 45-60 minut a účastní se jich maximálně 6 dětí. Ceny kroužků a kurzů jsou stejné, při přihlášení na více aktivit platí "množstevní" slevy; pokud se kroužků a kurzů účastní více členů rodiny, platí stejně jako by se všech aktivit účastnila jedna osoba ("sourozenecká sleva") a mohou tak ušetřit  až 23,5 % (viz ceník kroužků) .

Kroužky jsou vedeny specialisty na příslušný obor, zpravidla externí spolupracovník DKK. Odpolední kroužky trvají 90 minut, jejich program je koncipován především pro mladší školáky, díky individuálnímu přístupu a spolupráce asistentů se však mohou zapojit i děti mladší. Pokud děti neudrží po celou dobu pozornost, zařadí vedoucí přestávku, ve které se budou moci všichni formou volných her na chvíli odreagovat a potom se zase vrátí k započaté práci.  

Odpolední kroužky a kurzy  se konají převážně od 14. září 2015 do 28.ledna 2016, každý kroužek i kurz má 17 lekcí. Nekonají se ve dnech státních svátků  a školních prázdnin na Praze 6. V případě, že by kroužek nebo kurz některý den odpadl, bude přihlášeným poskytnuta náhradní lekce v jiném termínu.
 

  


 

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru