Zájmové kroužky a kurzy - odpolední

ROZVRH ODPOLEDNÍCH KROUŽKŮ A KURZŮ
platný od 19.9. 2016 do 31.1. 2017

  14:00 - 15:30         15:30 -17:00

Pondělí 

 

13:15-14.00, 14:00-14:45    15:00-15:45   

Předškoláček/školáček - logopedie & motorika

 

 

 15:45-16:30

Tancujeme pro radost 

od 4 let

 

Úterý

 

 

13:45-14:30

Tancujeme pro radost  

od 4 let

 

 

15:45 - 16:30

Pohádkový kroužek 

(dramatický kroužek pro děti od 4 let)

 

 15:30 -17:00                                                         

Chovatelský kroužek                    

6-12 let

Středa

 

 

 

14:00-15:00

 Malý chovatel

(kroužek pro děti od 4 let)

 

 

 

 15:45 - 16:30

Šikovné ručičky 

(tvořivý kroužek pro děti od 4 let)

Čtvrtek

 

 

 

 

 

13:45 - 14:30

Čtenářský kroužek pro předškoláky

od 4 let  

 

 

 

 

 

 

15:45 - 16:30

Jóga pro děti od 4 let

16:00-19:15

Kytara, zpěv

 10-100 let

 

15:00 -16:30                                                         

Chovatelský kroužek                    

6-12 let

 

 

Pátek

 

13:15 - 14:00

Jóga pro děti od 4 let 

 

14:00 - 14:45

Jóga pro děti od 6 let

 

 Odkazy na jednotlivé kroužky se rovněž otevřou v hlavním menu vpravo.
 
Odpolední zájmové kroužky jsou určeny dětem, které se na ně přihlásily buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími kroužky.  Do odpoledních kroužků se mohou (bez doplatku)zapojit i děti, které se příslušný den účastní polodenního či celodenního programu DKK(pokud jde o aktivitu jim věkově odpovídající). 

Ceny kroužků a kurzů jsou stejné, při přihlášení na více aktivit platí "množstevní" slevy; pokud se kroužků a kurzů účastní více členů rodiny, platí stejně jako by se všech aktivit účastnila jedna osoba ("sourozenecká sleva") a mohou tak ušetřit  až 23,5 % (viz ceník kroužků,  informace o přihlášení a přihlášky).

Kroužky jsou vedeny specialisty na příslušný obor, zpravidla externí spolupracovník DKK. Odpolední kroužky pro školáky trvají většinou 60-90 minut, jejich program je koncipován především pro mladší školáky. Pokud děti neudrží po celou dobu pozornost, zařadí vedoucí přestávku, ve které se budou moci všichni formou volných her na chvíli odreagovat a potom se zase vrátí k započaté práci.  

Odpolední kroužky a kurzy  se konají převážně od 14. září 2017 do 31.ledna 2018, každý kroužek i kurz má 17 lekcí. Nekonají se ve dnech státních svátků  a školních prázdnin na Praze 6. V případě, že by kroužek nebo kurz některý den odpadl, bude přihlášeným poskytnuta náhradní lekce v jiném termínu.
 

  


 

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru