Logo v pohybu

Tábor vede: Mgr. Michaela Truhlářová  a Ivana Dlabalová

Opět nabízíme dětem prázdninový logopedický příměstský tábor, letos však přidáváme více pohybu a tance.

Logopedická práce bude probíhat ve skupinách i individuálně. V rámci celodenního programu se u předškolních dětí zaměříme na přípravu na vstup do základní školy a u mladších školních dětí na logopedickou prevenci.

V práci s dětmi hravou formou a zábavně procvičíme obratnost mluvidel a správné dechové návyky. Zaměříme se na rozvoj slovní zásoby a gramatické stránky řeči, koncentrace pozornosti, postřehu a logického myšlení. Procvičíme sluchové a zrakové vnímání. Součástí logopedického programu bude i procvičování koordinace zraku a pohybu ruky, jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky. 

Pro děti od 3 do 6 let

Termín: 20.-24.7. 2015

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru