Pohádkový dramatický kroužek

Kroužek vede: Kamila Sedláčková

Obrázky z kroužku naleznete zde

 Všechny děti mají rády divadlo. Ale nejen ty, co by se chtěly jednou stát slavnými herci, zpěváky či režiséry, se musí naučit obstát ve své roli. Nebáto se vystupovat před lidmi, nezapomenout text, správně artikulovat, připravit si vhodné rekvizity…. A to vše se naučí v divadelním kroužku – a ještě se skvěle pobaví.

Cílem kroužku bude připravit divadelní představení se vším všudy. Nejprve si přečteme pohádku a vysvětlíme si její smysl, aby všichni pochopili, o co v ní jde a mohli hru správně ztvárnit. Potom si v kroužku vyrobíme kulisy, kostýmy a masky, rozdělíme si role a naučíme se text i písničky. Až bude představení zdárně nacvičené, pozveme rodiče na premiéru.
Jedno dítě je rozený herec, jiné krásně zpívá, jiné tancuje, další třeba výborně maluje…V kroužku najde svoje uplatnění každý, kdo má zájem o tvůrčí práci v kolektivu a dokáže se při ní dobře bavit.

Kroužku se mohou zúčastnit jak děti, které budou v úterý odpoledne ve školce (pro ně je poplatek za kroužek zahrnut do ceny školkovného), tak i další děti.

 CÍLE KROUŽKU

Při práci v dramatickém kroužku by děti měly hravou formou všestranně rozvíjet svou osobnost, nejedná se tedy pouze o "hraní dovadla", ale snažíme se o rozvoj muzikálnosti, rytmu, pohybové složky, prožívání sebe sama a svých pocitů, vztahů s ostatními, "vyzkoušení si" různých rolí a situací, vcítění se, napodobení.
 
JAK KROUŽEK PROBÍHÁ
Protože chvilku trvalo, než se ustálilo osazenstvo kroužku, nezačínali jsme
zatím s "nacvičováním" představení. Děti si však již oblíbily spoustu her a
písniček, pokaždé si vyzkoušely  ztvárnit nějakou pohádku, takže jsme schopní
zaimprovizovat Tři prasátka, Jak si stromy povídaly, Zlatovláska a tři medvědi,
O zkamenělém království, Budka v poli a O hříbku. Práce  v kroužku je členěna na několik fází, snažíme se o prostřídáníklidnějších a živějších částí. Na začátku se přivítáme písničkou a zahrajeme si některou z interaktivních her. Poté si povídáme na téma, které se objeví v pohádce, přečteme si pohádku, pak chvilku tvoříme výtvarně, např. některou z rekvizit, rozdělíme role a pohádku si vyzkoušíme. Děti si většinou touží yzkoušet více rolí, takže někdy hrajeme pohádku i tolikrát, kolik je dětí! Na závěr si zazpíváme písničku na přání s orffovými nástrojky, případně si ještě povídáme o prožitku ze hry. Musím konstatovat, že všechny děti jsou velmi šikovné a aktivní, a mají velikánskou schopnost tvořivosti a improvizace. Je úžasné je sledovat, kolik vlastních nápadů samy do naší práce přinášejí.
 
Inspiraci čerpáme z těchto pramenů:
Časopis Pastelka
Knihy:
Eva Cílková, Irena Hříbková: Děti hrají divadlo
Zdeněk Šimanovský; Alena Tichá: Lidové písničky a hry s nimi
Pohádky se zvířátky, Pohádky pro předškoláky
 
Kamila Sedláčková

Termín:

Den od do poprvé naposled nekoná se
středa 15:30 16:30

 6.2.2014

 18.6.2014

 26.2.; 7.5. 2014  


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru