Program Zooškolky

Zooškolka DKK je v provozu celoročně o pracovních dnech.

PROVOZNÍ HODINY:

7.30 - 17.00
 
Prodloužení provozu mimo provozní hodiny je možné na základě domluvy.
 
Denní rozvrh činností v zooškolce DKK
od do  Činnost                                  
7.30 8.30

Příchod dětí, volné hry

8.30 9.00 Ranní kruh
    Svačina
9.00 10.00

Začínáme s knihou -čtenářská dílna pro nejmenší (Po)

(rozvoj předčtenářské gramotnosti, fantazie, ale i komunikace a úmění naslouchat si)

Angličtina s rodilou mluvčí - pouze pro přihlášené děti od 3 let-provozuje DKK,z.ú.

Angličtinu organizuje DKK,z.ú.

Flétna (Út) 

Keramika(St)

Výtvarný kroužek  (Čt)

Plavecký čtvrtek - provozuje DKK,z.ú.(Čt)

Chovatelský kroužek pro nejmenší   (Pá)

 

10.00 11.30

Pobyt na zahradě

11.30 12.30 Oběd
12.30 13.00 Odchod dětí z dopoledního programu, volné hry
13.00 14.00 Odpočinek, relaxace

13.30

 

 

 

 

14.15

14.45

 

 

 

 

15.30

Kroužek vaření (Po) provozuje DKK,z.ú.

Rozvoj předškolních dovedností pro děti od 5 let(Út)

Chovatelský kroužek -pro děti od 4 let (St 14.00-15.00)

Začínáme s knihou-čtenářská dílna pro nejmenší  (Po)

(rozvoj předčtenářské gramotnosti, fantazie, ale i komunikace a úmění naslouchat si-pro děti od 4 let (Čt)

 

 Svačina a pobyt na zahradě (po-pá)

 

15.45 16.30

Tancujeme pro radost (Po)

Pohádkový (dramatický) kroužek (Út)

 

Šikovné ručičky(St)

 

 
PROGRAM sestává z dopoledního a odpoledního bloku, děti si však mohou zvolit i program kombinovaný - polodenní či celodenní:
Program Zooškolky Dětského klubu Kodymka syntetizuje prvky waldorfské pedagogiky s výukovou metodou Montessori a se zásadami programu Začít spolu. Naše pedagogické zásady a cíle naleznete zde. Pokud to počasí dovolí, chodí si děti hrát na zahradu a v teplých dnech se  i některé kroužky konají pod širým nebem.
O děti se starají zkušení pracovníci. Dětem je poskytována individuální péče, u dětí od 2 do 3 let je jedna učitelka, která pečuje maximálně o 6 dětí. U starších dětí od 3 do 6 let může být jen jedna lektorka.
 
Zooškolka funguje i v době školních prázdnin, kdy přechází na prázdninový provoz.
Přesnější informace o programu i cenách naleznete v příloze, kterou naleznete v rubrice Jak se přihlásit na http://www.kodymka.cz/content/jak-se-prihlasit 
 
Dopolední program (7.30-12.30) je určen především pro děti od 2 do 6 let. Sestává ze 2 organizovaných bloků (ranní kruh a další dopolední aktivity, mezi kterými je vyhrazen dostatek času i pro volné hry, jídlo a odpočinek. 
 
Odpolední program (13.00-16.30) začíná obědem, pokračuje před relaxační období poledního klidu, na které navazují dva odpolední zájmové kroužkůy. Kroužky jsou vhodné pro předškolní i školní děti, pro menší děti můžeme zajistit jiný program přiměřený jejich věku. Do odpoledních kroužků se mohou zapojit i děti, které v DKK setrvaly po skončení dopoledního programu.
 
Polodenní program (7.30-15.00) zahrnuje dopolední program, polední odpočinek, odpočinek,popř. odpolední aktivitu.
 
Celodenní program (7.30-16.30) zahrnuje dopolední program, polední odpočinek a podle toho zda dítě odpočívá nebo ne jednu až dvě odpolední aktivity nebo odpolední hry pro menší děti. 
 
 
Program DKK se řídí týdenním rozvrhem, ceny jsou uvedeny v ceníku Zooškolky DKK. Informace o přihlášení a přihlášky naleznete zde
 
KOMENTÁŘ K DENNÍMU PROGRAMU ZOOŠKOLKY DKK:
 
Příchod dětí: Pokud by rodičům vyhovovalo přivést děti dříve než v 7.30, je možné se na dřívějším příchodu domluvit s pracovníky DKK. V 9.00 by děti měly být všechny děti připraveny zapojit se do ranního programu; obzvláště ve dnech výletů požádáme rodiče o včasný příchod dětí. Děti, které dorazí do DKK dříve, budou mít hned ráno čas na volné hry.
Ranní kruh je rituálem společného posezení u čaje, který slouží k přivítání a vzájemnému seznámení dětí i dospělých. Probereme program dne, vyslechneme přání dětí a popovídáme si o jejich zážitcích.
Dopolední programový blok či dopolední aktivity: pestrá mozaika výtvarných, pohybových, hudebních i dramatických aktivit pod vedením pracovnic Zooškolky. Zároveň budou děti moci ráno napást králíky, nakrmit morčata, obhlédnout další zvířata a zalít rostlinky. Děti se naučí, že chovat zvířátka neznamená si jen s nimi hrát, ale také o ně pečovat.
 
Volné hry: jsou časem kdy si děti mohou děti spolu hrát dle svého gusta. Děti se učí sociálním dovednostem, rozvíjejí kreativitu, uměmí komunikace s vrstevníky a zároveň si mohou užívat si všech atrakcí, které v Zooškolce máme – zahrady s hřištěm, zahradních domečků, velikého pískoviště a spousty hraček. Kdo by si chtěl pohladit králíka nebo morče, bude mít příležitost. Pokud bude třeba zařídit klidnější zábavu nebo pokud nám počasí nedovolí být venku, mohou si děti zahrát společenské hry. Vše pod dozorem pracovnic Zooškolky, poslouchat hudbu apod.
Volné hry jsou zařazovány do programu vždy, když zbude čas anebo pokud si únava a ztráta pozornosti dětí vynutí změnu programu.
 
 
 
 
Odpočinek: po obědě je vyhrazena hodina na relaxaci. Děti mohou poslouchat pohádky, prohlížet si knihy a časopisy nebo hrát klidnější a tišší hry. Pro děti, které jsou zvyklé po obědě spát, máme připravené postýlky.
Odchod dětí: Děti, které se účastní pouze dopoledního programu, odcházejí mezi 12.30 a 13.00. Děti, které se účastní odpoledních kroužků, odcházejí buď mezi 15.00- 15.30 nebo mezi 16.30 a 17.00. Pokud by rodičům vyhovovalo, vyzvednout si děti později než v 17.00, je možné se na pozdějším odchodu domluvit s pracovníky DKK. Děti, které se právě nechystají k odchodu, mají volno na hry.
Pozdější příchod je zpoplatněn dle ceníku 90 Kč za každou započatou půlhodinu.
 
Prosíme rodiče, aby, pokud je to možné, nepřiváděli či neodváděli děti v průběhu organizovaných programových bloků, kroužků ani v  čase poledního klidu a nenarušovali tím program ostatních dětí. V nezbytných případech se, prosím, domluvte předem s pracovníky Zooškolky.
Děkujeme za pochopení!

 

PřílohaVelikost
prihlaska-zooskolka-2021-2022.doc1.42 MB
prihlaska_krouzky_dkkz.u..pdf798.67 KB

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru