Ceny a ceníky

Ceny za účast dítěte ve školce, na prázdninových programech Dětského klubu Kodymka, z.ú. i v zájmových kroužcích a kurzech Dětského klubu Kodymka, z.ú.  jsou odstupňovány podle doby pobytu a frekvence návštěv. Vycházejí z velice nízkých hodinových sazeb: například za celodenní  program při návštěvě 5x týdně účtujeme 61,-Kč na hodinu, při dopoledním, odpoledním či polodenním programu počítáme se sazbou 73-97 Kč/hodinu. Do ceny je navíc započítáván oběd. Cena uvedená v cenících pokrývá veškeré náklady (s výjimkou angličtiny) a další doplatky nejsou účtovány.

Velice výhodná je i sourozenecká sleva: ve školce a při prázdninovém pobytu školáků platí druhé nebo každé další dítě z téže rodiny o 10% méně,  při přihlášení do kroužků se platby sourozenců počítají dohromady, jako by jedno dítě chodilo častěji, a tak využijí systém množstevních slev až do výše 23,5 %

Poplatky za Zooškolku se platí předem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB). Zooškolka je plátcem DPH, ceny v cenících jsou uváděny včetně 15% daně. 
 
 
Poplatky za kroužky, kurzy a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka, z.ú.  se platí předem převodem na účet číslo 115-2007120207/0100 (KB). 
Dětský klub Kodymka, z.ú. není plátcem DPH. 
 
 
 
Odkazy na ceníky školkovného, prázdninových programů i zájmových kroužků a kurzů se zobrazí i  vpravo ve hlavním menu.
 

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE, NÁHRADY 
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v co nejbližších náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci.

V případě, že není možné si náhradu vybrat, rozpočítá se absence dítěte do vyúčtování v následujícím měsíci, kde díky absenci může přejít do jiného tarifu. Např. chodí-li dítě do školky 5 dní v týdnu a měla by se mu krátit docházka o 1 týden, z vyúčtování se odečte 5 dní, Tím ovšem přejde následující týden z pětidenního tarifu do 3-4 denního.

Pravidla pro čerpání náhrad naleznete zde.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

Náhrady, které nebyly v dohodnutém termínu využity, propadají.

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru