Ceny a ceníky

Ceny za účast dítěte ve školce i na prázdninových programech jsou odstupňovány podle doby pobytu a frekvence návštěv a ceník je rozličný i pro děti různého věku. K ceně je třeba vždy připočítat i oběd. Cena uvedená v cenících pokrývá veškeré náklady (s výjimkou angličtiny, plavání a obědů). Další doplatky nejsou účtovány.

Velice výhodná je i sourozenecká sleva: ve školce a při prázdninovém pobytu školáků platí druhé nebo každé další dítě z téže rodiny o 10% méně. 

Poplatky za aktivity DKK a obědy se platí předem, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   
 
Dětský klub Kodymka je plátcem DPH, ceny v cenících jsou uváděny včetně 15% daně. 
 
Odkazy na ceníky školkovného i zájmových kroužků a kurzů se zobrazí i  vpravo ve hlavním menu.
Prázdninový ceník naleznete na této stránce níže.
 

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE, NÁHRADY 
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v co nejbližších náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Pravidla pro čerpání náhrad naleznete zde.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

Náhrady, které nebyly v dohodnutém termínu využity, propadají.

 

 

Cena za prázdninovou Zooškolku, pro děti, jenž navštěvují Zooškolku jen v období od 1.7.2019-31.8.2019

 

Denní tarif Typ tarifu Doba pobytu Cena za 1 den(bez stravy)
1xtýdně dopolední 07.30-13.00h 595 Kč
  polodenní 07.30-15.30h 740 Kč
  celodenní 07.30-17.00h 875 Kč
  odpolední 13.00-17.00h 540 Kč
 2-3x týdně  dopolední  07.30-13.00h 495 Kč 
  polodenní 07.30-13.00h 640 Kč 
  celodenní 07.30-17.00h 710 Kč 
   odpolední  13.00-17.00h 440 Kč 
 4-5x týdně dopolední 07. 30-13.00h  395 Kč 
   polodenní 07.30-15.30h 540 Kč 
  celodenní  07.30-17.00h  595 Kč
  odpolední  13.00-17.00h

V ceně není započítaná strava dítěte! Za oběd účtujeme dětem 60 Kč za den a oběd. Obědy jsou připočítávány k ceně za pobyt v dítěte ve školce.

Svačiny si děti nosí z domova.

Prodloužená doba pobytu – dřívější příchod před 7,30h, popř. pozdější odchod po 17h se k denní ceně za standardní dobu pobytu se připočítává 90,- Kč za každou započatou půlhodinu navíc.

Dětem, které navštěvují Zooškolku i během školního roku se zůstává ceník ze školního roku a ceník se jim na prázdniny nemění.

 

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru