Ceny a ceníky

Ceny za účast dítěte ve školce i na prázdninových programech jsou odstupňovány podle doby pobytu a frekvence návštěv a ceník je rozličný i pro děti různého věku. K ceně je třeba vždy připočítat i oběd. Cena uvedená v cenících pokrývá veškeré náklady (s výjimkou angličtiny, plavání a obědů). Další doplatky nejsou účtovány.

Velice výhodná je i sourozenecká sleva: ve školce a při prázdninovém pobytu školáků platí druhé nebo každé další dítě z téže rodiny o 10% méně. 

Poplatky za aktivity DKK a obědy se platí předem, a to buď v hotovosti nebo převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   
 
Dětský klub Kodymka je plátcem DPH, ceny v cenících jsou uváděny včetně 15% daně. 
 
Odkazy na ceníky školkovného, prázdninové Zooškoky i zájmových kroužků a kurzů se zobrazí i  vpravo ve hlavním menu.
 

ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE, NÁHRADY 
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v co nejbližších náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Pravidla pro čerpání náhrad naleznete zde.

Za neomluvené absence se náhrady neposkytují.

Náhrady, které nebyly v dohodnutém termínu využity, propadají.

 

 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru