Ceník pro páteční předškoláky

Tyto aktivity zajišťuje Dětský klub Kodymka, z.ú.

V tuto chvíli zoufale hledáme lektora na angličtinu a tak projekt teprve čeká na první lekce....

Tyto aktivity se neplatí na účet Zooškolky, ale na účet Dětského klubu Kodymka,z.ú.

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

Kurzy angličtiny (celkem 12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách) se platí předem.
Děti, které v pátek dopoledne pravidelně navštěvují DKK: 
kurzovné (doplatek ke školkovnému)                                        1 790,- Kč.
 
FLÉTNA PRO PŘEDŠKOLÁKY 
 
Kurzy flétny (celkem 12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách) se platí předem.
Děti, které v pátek dopoledne pravidelně navštěvují DKK:
kurzovné (doplatek ke školkovnému)                                       1 290,- Kč.
 
JÓGA PRO PŘEDŠKOLÁKY
 
Kurzy jógy (celkem 12 lekcí po dvou vyučovacích hodinách) se platí předem.
Děti, které v pátek dopoledne pravidelně navštěvují DKK: 
kurzovné (doplatek ke školkovnému)                                         960,- Kč.

 

CENY PRO DĚTI, KTERÉ CHODÍ DO DKK JEN NA PÁTEČNÍ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY:  
 
 
  7:30-13:00 9:30-11:00 7:30-14:00 7:30-15:30 7:30-17:00
Angličtina   2 990,-      
Angličtina + flétna + oběd 7 930,-         
Angličtina + flétna + jóga+ oběd     8 890,- 9 300,- 10330,-
 
 
Ceny zahrnují účast na vybraných kurzech (12 lekcí), pobyt v DKK v příslušném čase a u kombinovaných programů i oběd (12x). 
 
Ceny platí, jestliže se přihlásilo minimálně 5 dětí 
 
Při neúčasti na výuce angličtiny a flétny (z jakýchkoliv důvodů) bohužel není možné vracet kurzovné či poskytovat náhrady.
 

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru