Ceník zájmových kroužků, kurzů a individuálních lekcí

Platí od 17. září  2018 do 30. ledna 2018.
 
kroužek či kurz: lekce trvá 45 minut nebo 90 minut podle charakteru kroužku a koná se 16x za pololetí.
individuální lekce/konzultace:  lekce trvá 45 minut, koná se 15x za pololetí, účastní se jí pouze jeden žák.
 
 
 
Při zápisu do  více kroužků a kurzů získává účastník množstevní slevu až 23,5% (viz tabulka).
 
Sourozenecká sleva: členům jedné rodiny se cena za navštěvované kroužky počítá dohromady a tak mohou lépe využít slevu za návštěvu více kroužků (v kurzech pro rodiče s dětmi a bez dětí se vztahuje i na rodiče, případně i prarodiče atd.).
 
Návštěva na zkoušku: Dítě si může kroužek jednorázově zkusit a na konci kroužku se rozhodne, zda chce kroužek navštěvovat pravidelně.
 
Tabulka cen kroužků a kurzů DKK, z.ú.
Počet navštěvovaných kroužků a kurzů Celková cena za pololetí Poměrná cena za  1 kroužek/ pololetí
1 1 850,- Kč 1 850,- Kč
2 3 600,- Kč 1 800,- Kč
3 5 250,- Kč 1 750,- Kč
4 6 800,- Kč 1 700,- Kč
5 8 250,- Kč 1 650,- Kč
6 9 600,- Kč 1 600,- Kč
7 10 850,- Kč 1 550,- Kč
8 12 000,- Kč 1 500,- Kč
9 13 050,- Kč 1 450,- Kč

Jednorázová návštěva kroužku/kurzu (po předchozí domluvě):  135,- Kč / 1 lekce

 

Odpolední kroužky pro děti od 3 do 6 let mají pouze 14 lekcí a vychází na 1630 Kč.

 

Pozdní nástup do kroužku, kurzu i na individuální lekce: pokud se dítě přihlásí do kroužku či kurzu až po jeho zahájení, kdy již několik lekcí proběhlo, zaplatí pouze poměrnou část ceny dle ceníku (za každou již proběhlou lekci se cena snižuje o 5,5 % ceníkové ceny). Podmínkou je, že jsou v kroužku volná místa.

Děti omluvené z účasti na kroužcích mohou po dohodě s ředitelou DKK,z.ú. vyčerpat náhradní lekci do konce pololetí, ve kterém k absenci došlo, buď účastí na témže kroužku v jiném termínu, než je dítě přihlášeno, nebo v jiném kroužku, kde je volné místo.

 ________________________________________________________________________________________________________________

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Pololetní individuální kurz (flétna, kytara, klavír, zpěv, logopedická poradna)- 15 lekcí po 350,- Kč : 5 250,- Kč. Jednotlivá individuální konzultace: 400,- Kč. Pro děti, které DKK již navštěvují, poskytujeme množstevní a sourozenecké slevy.

Poplatek za kroužky, kurzy i idividuální lekce se platí předem za celé pololetí. _________________________________________________________________________________________________________________

CENÍK PRO PLAVECKÝ ČTVRTEK A PÁTEČNÍ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY

CENÍK PRO PLAVECKÝ ČTVRTEK:

 

Aktivity 7:30-13:00 * 7:30-14:00 7:30-15:30 7:30-17:00
Plavání   2800,-      
Plavání + oběd 8820,-         
Plavání + oběd + odpolední program     9940,- 9 870,- 11130,-

*Tato a cena je pro děti, které pravidelně navštěvují Zooškolku a bude jim vyúčtována nad rámec školkovného, které platí v Zooškolce.

_________________________________________________________________________________________________________________

CENÍK PRO PÁTEČNÍ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY:  

 
 
  7:30-13:00 9:30-11:00 7:30-14:00 7:30-15:30 7:30-17:00
Angličtina   2 990,-      
Angličtina + flétna + oběd 7 930,-         
Angličtina + flétna + jóga+ oběd     8 890,- 9 300,- 10330,-
 

 Ceny zahrnují účast na vybraných kurzech (12 lekcí), pobyt v DKK v příslušném čase a u kombinovaných programů i oběd (12x). 

CENÍK ZA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY PÁTEČNÍHO DOPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY:

 

ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

12 lekcí (po dvou vyučovacích hodinách)-2990 Kč 
(Tato cena je pro děti, které by na Kodymce navštěvovaly pouze angličtinu bez dalších aktivit a pro děti ze Zooškolky, které si nagličtinu doplatí zvlášť ke svému školkovnému v Zooškolce)                               

 

FLÉTNA PRO PŘEDŠKOLÁKY 

- 12 lekcí 1400 Kč (Tato cena je pro děti, které by na Kodymce navštěvovaly pouze flétnu bez dalších aktivit)                      

 

PÁTEČNÍ JÓGA PRO PŘEDŠKOLÁKY

-12 lekcí 1400 Kč (Tato cena je pro děti, které by na Kodymce navštěvovaly pouze jógu bez dalších aktivit)

 

Ceny za  čtvrteční a páteční kurzy platí, jestliže se přihlásilo minimálně 5 dětí.

  

Tím, že čtvrteční Plavecký čtvrtek a Páteční program pro předškoláky provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu.

 

V době prázdnin Plavecký čtvrtek a Pátek pro předškoláky není.

Rovněž v pátek 21.12 2018 Pátek pro předškoláky není, jelikož řada dětí již odjíždí mimo Prahu.

_________________________________________________________________________________________________________________

Platit za kroužky, kurzy a individuální lekce je možno v hotovosti, nebo převodem na účet číslo  115-2007120207/0100 (KB).   

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru