Ceník zájmových kroužků, kurzů a individuálních lekcí

Platí od 1. září  2020 do 31. ledna 2021.
 
 
 Kroužky pro děti od 6 do 12 let: 
Chovatelský kroužek (pondělí, čtvrtek) - 16 lekcí - 1850 Kč na pololetí

 

Kroužky pro děti od 3 do 6 let:

Tancujeme pro radost (pondělí a středa) - 14 lekcí- 1630 Kč

Pohádkový kroužek (úterý)-- 14 lekcí- 1630 Kč

Chovatelský kroužek, Šikovné ručičky (středa) - 14 lekcí- 1630 Kč

Čtenářský kroužek pro předškoláky a čtvrteční Jóga pro děti (čtvrtek) - 14 lekcí- 1630 Kč

 

Ceny v ceníku platí, jestliže se přihlásilo minimálně 5 dětí. Pokud je na kroužku/kurzu dětí méně je cena kurzovního rozpočítána mezi účastníky tohoto kurzu.

 

 Pravidelně ze zúčastňujeme projektu Aktivní město, které již dva roky za sebou dpřispívá rodičům, na základě jejich žádosti na www.aktivnimesto.cz, jednorázový příspěvek na volnočasové aktivity na Kodymce

 

Pozdní nástup do kroužku, kurzu i na individuální lekce: pokud se dítě přihlásí do kroužku či kurzu až po jeho zahájení, kdy již několik lekcí proběhlo, zaplatí pouze poměrnou část ceny dle ceníku. Podmínkou je, že jsou v kroužku volná místa.

 

V době prázdnin a st.svátků se kroužky na Kodymce nekonají.

 

 Jednorázová návštěva kroužku/kurzu (po předchozí domluvě):  135,- Kč / 1 lekce

 

Návštěva na zkoušku: Dítě si může kroužek jednorázově zkusit a na konci kroužku se rozhodne, zda chce kroužek navštěvovat pravidelně.

Absence dítěte na kroužku/kurzu:  

Tím, že čtvrteční Plavecký čtvrtek a Páteční program pro předškoláky provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu. U ostatních kroužků je možné po předchozí domluvě přijít jednorázově na jiný kroužek (pokud je tam volné místo).

 

 ________________________________________________________________________________________________________________

CENÍK PRO PLAVECKOU STŘEDU 

 

Aktivity 7:30-13:00 *   7:30-15:30 7:30-17:00
16xplavání    4000,-      
16xplavání + oběd 11360,-         
16xplavání + oběd + odpolední program       13760,- 14480,-

 Ceny zahrnují účast na vybraných kurzech (16 lekcí), pobyt v DKK v příslušném čase a u kombinovaných programů i oběd (16x).

*Tato a cena je pro děti, které pravidelně navštěvují Zooškolku a bude jim vyúčtována Dětským klubem Kodymka,z.ú. nad rámec školkovného, které platí v Zooškolce.

 

V době prázdnin a st.svátků se kroužky na Kodymce nekonají.

 

Absence dítěte na kroužku/kurzu:  

Tím, že čtvrteční Plavecká středa a Páteční program pro předškoláky provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu.

 

 Dětem z tohoto kurzu vystavíme potvrzení pro zdravotní pojišťovnu, že se účastní plaveckého kurzu. Na základě tohoto potvrzení jsou některé ZP ochotny dát rodičům příspěvek na plavání. Bohužel ne všechny ZP tento příspěvek mají. 

_________________________________________________________________________________________________________________

CENÍK PRO PÁTEČNÍ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY

 
 
  7:30-13:00 9:30-11:00 7:30-14:00 7:30-15:30 7:30-17:00
12xangličtina   2 990,-      
12xangličtina + flétna + oběd 7 930,-         
12xngličtina + flétna + jóga+ oběd     8 890,- 9 300,- 10330,-
 

Páteční Jóga pro předškoláky - 12 lekcí- 1400Kč

Páteční flétna pro předškoláky - 12 lekcí - 1400Kč

Angličtina s rodilou mluvčí -  12 lekcí (po dvou vyučovacích hodinách od 9.30 do 11.00)-2990 Kč 

 

Ceny zahrnují účast na vybraných kurzech (12 lekcí), pobyt v DKK v příslušném čase a u kombinovaných programů i oběd (12x). 

V době prázdnin a st.svátků se kroužky na Kodymce nekonají.

 

Absence dítěte na kroužku/kurzu:  

Tím, že čtvrteční Plavecký čtvrtek a Páteční program pro předškoláky provozují externisti jen jednou týdně, není možné k naší lítosti uplatnit za absenci jakoukoliv náhradu.

________________________________________________________________________________________________________________

INDIVIDUÁLNÍ LEKCE

Individuální kurz/konzultace (flétna)- 15 lekcí(45 minut) 5250,- Kč

Individuální kurz či konzultace se platí předem za celé pololetí. 

 

Individuální kurz/konzultace (flétna)- 1 lekce(45 minut) 400,- Kč

 

 V době prázdnin a st.svátků se kroužky či individuální lekce na Kodymce nekonají.

_________________________________________________________________________________________________________________

Platit za kroužky, kurzy a individuální lekce je možno v hotovosti nebo převodem na účet číslo:

  115-2007120207/0100 (KB) vždy na počátku pololetí nebo inned po individuální konzultaci (individuální konzultace se platí předem konzultantovi).   

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru