Ceník školkovného a angličtiny v DKK

 Platný od  1. února 2019 do 31. června 2019. 

Denní sazba se odvíjí od doby pobytu v DKK , věku dítěte a také od počtu dnů pobytu dítěte v DKK – při častějším a delším pobytu v DKK je denní sazba nižší (viz tabulka). V ceně jsou zahrnuty veškeré pomůcky, spotřební a výtvarný materiál i aktivity (úterní keramika, středeční flétna, pondělní a středeční tanečky, čtvrteční jóga), které během dne budou na programu. Jedinou výjmkou jsou aktivity, které pořádá jiný subjekt (plavání a angličtina s rodilou mluvčí). V ceně je zahrnuta 15 % DPH.

V ceně není započítaná strava dítěte. Za oběd účtujeme dětem 60 Kč za den a oběd. Obědy  jsou připočítávany k ceně za pobyt v dítěte ve školce. Svačiny si děti nosí z domova. 

 Cena nezahrnuje účast v kurzech angličtiny a plavecký kurz - viz níže.

Sourozenecká sleva 10%: druhé a každé další dítě z téže rodiny platí 90 % tabulkové ceny školkovného.
Jednorázová návštěva 
(bez oběda):  180 Kč/h; lze přikoupit i dětský oběd: 60,- Kč. 

Pobyt na zkoušku: 2 hodiny zdarma. Možnost bezplatného vyzkoušení si pobytu v Zooškolce nabízíme dětem, které zvažují pravidelnou docházku do DKK, jež by mohla po vyzkoušení následovat. Nevztahuje se na jednorázové a nepravidelné návštěvy. 

 

 Ceny školkovného za 1 den při různých frekvencích a dobách pobytu 

Denní tarif Typ pobytu Doba pobytu

Děti

od 2 do 4 let

Děti

od 4 do 5 let

Děti

od 5 let 

1x týdně dopolední 07.30-13.00h 595 Kč 540 Kč 480 Kč
  polodenní 07.30-15.30h 740 Kč 670 Kč 595 Kč
  celodenní 07.30-17.00h 875 Kč 790 Kč 700 Kč
  odpolední 13.00-17.00h 540 Kč 500 Kč 455 Kč
           
2-3xtýdně dopolední 07.30-13.00h 495 Kč 450 Kč 400 Kč
  polodenní 07.30-15.30h 640 Kč 580 Kč 515 Kč
  celodenní 07.30-17.00h 710 Kč 640 Kč 570 Kč
  odpolední 13.00-17.00h 440 Kč 400 Kč 355 Kč
           
4-5xtýdně dopolední 07.30-13.00h 395 Kč 360 Kč 320 Kč
  polodenní 07.30-15.30h 540 Kč 490 Kč 435 Kč
  celodenní 07.30-17.00h 595 Kč 540 Kč 480 Kč
  odpolední 13.00-17.00h 340 Kč 310 Kč 275 Kč

 

 Prodloužená doba pobytu – dřívější příchod před 7,30h, popř. pozdější odchod po 17h se k denní ceně za standardní dobu pobytu se připočítává 90,- Kč za každou započatou půlhodinu navíc                                                                           

V ceníku záměrně neuvádíme měsíční ceny, protože ty závisejí na skutečném počtu pracovních pondělků, úterků, střed atd. v příslušném měsíci. Je možná i kombinace různých dob pobytu v různé dny týdne.

Školkovné a obědy  se platí předem na celý měsíc, a to nejpozději do posledního dne měsíce předchozího. Platit je možno v hotovosti, nebo převodem na účet číslo 43-4787270247/0100 (KB).   

 ODHLÁŠENÍ ÚČASTI DÍTĚTE
V případě, že se dítě z naléhavých (především zdravotních) příčin nemůže v dohodnutých termínech zúčastnit aktivit DKK , žádáme rodiče, aby je omluvili písemně, SMS či e‑mailem nejpozději do 17.00 hodin předešlého večera. Namísto zameškaných dnů se mohou omluvené děti zúčastnit aktivit DKK v náhradních termínech domluvených v souladu s přáním rodičů a kapacitními možnostmi DKK. Zameškané dny by měly být nahrazeny co nejdříve, pokud možno ještě v tom měsíci, ve kterém došlo k absenci. Pravidla pro poskytování náhrad naleznete zde.
 

 


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru