BABY ELF - angličtina s rodilým mluvčím

Od 4. října začne v DKK kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného. Kurzovné se platí na celý kurz předem. Děti, které navštěvují DKK v úterý dopoledne, doplatí ke školkovnému 2500,- Kč; kurzovné pro děti, které by se chtěly účastnit pouze programu BABY ELF, činí 4800,- Kč.

Pro děti, které se v úterý dopledne nebudou účastnit kurzu angličtiny, máme zajištěn alternativní program bez doplatku.

Přihlášky na BABY ELF- stejné jako do odpoledních kroužků - naleznete zde.  Pokud by byl zájem o kurz i v odpoledních hodinách, pokusíme se zajistit další termín. Neváhejte a kontaktujte nás !


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru