Angličtina s rodilou mluvčí

Pro děti od 3 a do 6 let
Lektorka: Christina Scarborough
Naši kvalifikovaní rodilí mluvčí  povedou výuku tak, aby byla pro malé děti zábavná, efektivní a příjemná. Vaše dítě se naučí nejen mnoho "základních věcí", ale získá také neocenitelné zkušenosti s výukou a prací s rodilými mluvčími. Naším cílem je v dětech probudit zájem o anglický jazyk, v tomto věku vytvořit především jeho pasívní znalost, t.j. porozumění bez nutnosti překladu do mateřského jazyka.
Je důležité, aby první zkušenosti, které dítě s výukou angličtiny získá, byly pozitivní. Proto jsou lekce zaměřené tak, aby byly zábavné a motivující a také pomohou vašemu dítěti lépe se připravit do budoucna na výuku angličtiny na základní škole. Výzkumy ukazují, že děti mají přirozenou schopnost učit se jazyky a tato činnost je nijak nepřetěžuje. Naopak, výuka cizímu jazyku je součástí celistvého vývoje dítěte a rozvíjí u dětí mnoho dalších schopností a dovedností, např.vizuální vnímání, rozvíjí motorické dovednosti a logické uvažování. Pro děti však musí být výuka podávána zábavnou formou - hrou nikdy nekončící, probíhající v přátelské a příjemné atmosféře.
 
Přestože děti neumějí zpočátku samy aktivně formulovat slovní sdělení, reagují na určité výzvy a podněty. Jedná se o nepřímé, ale zároveň velmi účinné způsoby učení. Například na výzvy Turn around -Sit down reagují děti adekvátní pohybovou reakcí - otočí se a sednou si. Pasivně odposlouchaná slovní zásoba přechází častým opakováním pohybových akcí zcela přirozeně "bez učení" v aktivní znalost slov a vět.
 
Jelikož výuku zajišťuje externistka - rodilá mluvčí, není tento kurs bezprostřední součástí dopoledního programu Dětského kubu Kodymka a není zahrnut do ceny běžného  pobytu v DKK. Mohou se jej účastnit jak děti, které DKK pravidelně navštěvují, tak i předškoláci, kteří se účastní jen tohoto kurzu-buď samostatně, nebo v rámci pátečních kombinovaných programů.  Ceny naleznete v ceníkuPřihlášky - stejné jako do odpoledních kroužků - naleznete zde.  
Lekce trvá 2 vyučovací hodiny. Za pololetí absolvují děti 20 lekcí.
Při neúčasti na výuce (z jakýchkoliv důvodů) bohužel není možné vracet kurzovné či poskytovat náhrady.
Pro děti, které navštěvují DKK v čase výuky a angličtiny se zúčastnit nechtějí, je tou dobou připraven alternativní program, za který není potřeba nic doplácet.
 

Termíny:

en od do poprvé naposled nekoná se
Pondělí

9:30

12:30

13.9. 2021

 31.1.2022

 

 
 

Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru