O nás

V usedlosti Kodymka spolupracují dva subjekty:

Zooškolka pro děti od 2 do 6 let, jejíž provozovatelkou je Veronika Kodymová

Dětský klub Kodymka, z.ú., který se zaobírá volnočasovými a kulturně osvětovými činnostmi.

 

 Zooškolka:

zajišťuje celoročně předškolní výchovu a děti ji mohou navštěvovat celoročně 1-5xtýdně dle potřeby dětí a jejich rodičů.

Zooškolka je jedinečným projektem, který umožňuje dětem vyrůstat v přátelském podnětném prostředí uprostřed přírody s domácími, exotickými i volněžijícími zvířaty. Zooškolka spravuje historickou usedlost Kodymka, kde již v roce 1881 pořádal první dětské tábory F. S. Kodym, který společně se svým přítelem Vojtou Náprstkem snili o tom, jaké by to bylo báječné, kdyby v čechách vznikly školky pro předškolní děti a věřejné knihovny.

Zooškolka využívá prvky různých alternativních či inovativních směrů, tak aby z dětí, které navštěvují Kodymku byly silné, empatické osobnosti, které ne jen, že jsou zvyklé na to, že někdo respektuje jejich názor a potřeby, ale i ony sami dokáží respektovat své přátele, lektory či rodiče.

Je nám blízká myšlenka Lesních školek, leč jsme toho názoru, že aby bylo dítě v kontaktu s přírodou nemusí se vzdát toalety, teplé vody či vyhřátých místností naší usedlosti.

Wasdorfské prvky využíváme k tomu, aby si děti uvědomily, že každá věc má svou hodnotu a je za ní spousta práce. Pozorujeme přírodu, ale i různé živly, ale netvrdíme, že svět je kulatý a hebký........Líbí se nám praktické prvky montessori, ale jsme toho názoru, že děti si mají hrát a ne "pracovat a dodržovat pracovní postupy". Pokud nám dítě vysvětlí co chce s montessori pomůckami dělat a má to nějaký smysl, např. skříň s fazolkami, hráškem či moukou se přímo nabízí k nápodobě maminky při vaření, v tu chvíli opustíme "předepsané pracovní postupy" a dáme dětem možnost si kreativně hrát.

Rozvoj kreativity, sociálního cítění, respektování druhých, schopnost mluvit o svých pocitech, umět spolupracovat, vážit si sebe, druhých, ale i sám sebe, to jsou věci, které považujeme za velmi důležité.

 

Dětský klub Kodymka, z.ú.,

 provozuje rozmanité kroužky, kurzy, příměstské tábory, ale i různé kulturně osvětové programy jako např. Cestovatelský klub, či příležitostné společenské akce. Dětský klub Kodymka z.ú. byl zřízen v únoru 2016. Převzal od DKK Veroniky Kodymové provozování příměstských táborů pro mladší školáky, jakož i různých volnočasových aktivity pro malé i velké a tím navazuje na feriáloní osady  Filipa Stanislava Kodyma z roku 1881.

Prostory usedlosti Kodymka jakož i rozlehlá zahrada jsou jakoby stvořené i pro pořádání různých kulturních i vzdělávacích akci, pro řekněme "akce komorního charakteru".

 

Oba subjekty užívají prostory usedlosti Kodymka po níž se oba jmenují a jsou si nápomocny nejen ve svých environmentálních projektech, ale i například tzv.spolkové činnosti atd. Dle zákona jsou ústavy (stejně jako Dětský klub Kodymka,z.ú.)zakládány za účelem provozovat činnosti užitečné pro veřejnost s tím, že „výsledky jejich činnosti jsou každému rovnocenně dostupné za předem stanovených podmínek“. Proto mají daleko lepší vyhlídky při podávání různých grantů a shánění sponzorů. Této možnosti by chtěl využít i Dětský klub Kodymka,z.ú. k získání dalších zdrojů, které by pomohly náročné volnočasové i kulturní a vzdělávací aktivity financovat a otevřely by tak další možnosti realizace nových projektů. Téměř jediným naším sponzorem je Zooškolka Veroniky Kodymové, která hradí většinu provozu Dětského klubu Kodymka,z.ú.

 

Kontakt na Zooškolku Dětského klubu Kodymka:

Zooškolka Dětský klub Kodymka

 Provozuje fyzická osoba: Veronika Kodymová

 Na Fišerce 19/19,

160 00 Praha 6 

Tel.: 739 657 535
E-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČO: 87268647
DIČ: CZ 7654302084
Číslo účtu: 43-4787270247/0100 (KB) 

 

Kontakt na volnočasové aktivity a příměstské tábory Dětského klubu Kodymka,z.ú.:

Dětský klub Kodymka, zapsaný ústav

Na Fišerce 19/19

160 00 Praha 

e-mail: info [at] kodymka [dot] cz (info [at] kodymka [dot] cz) 

IČ:04818725

Nejsme plátci DPH

Číslo účtu je 115-2007120207/0100

telefon: 739657535, 604456913 

 

 

BABY ELF - angličtina s rodilým mluvčím

Od 4. října začne v DKK kurz angličtiny BABY ELF pro děti od 4 let, který povedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním. Kurz sestává ze 16 lekcí po třech vyučovacích hodinách. Protože tento kurz pro nás zajišťuje občanské sdružení RIVENHILL ALLIANCE,  není jeho cena zahrnuta do školkovného.>> Číst dál

Výtvarná dílna

Novou podobu a novou vedoucí - Johanu Kabátkovou - dostává od 20. září výtvarný kroužek. Děti si zde budou moci samy vyrobit například i "sezónní" produkty jako jsou adventní věnce, vánoční ozdoby, velikonoční vajíčka či pomlázky, ale hlavně se seznámí s prací s rúznými materiály. Radost z tvorby a z krásných i užitečných výrobků bude odměnou pro všechny. Více informací o výtvarné dílně naleznetezde

Rozvrh pro 1. pololetí školního roku 2011/2012

Aktuální rozvrh školky, zájmových kroužků a kurzů jakož i aktivit pro rodiče s dětmi i bez dětí, které pořádá  Dětský klub Kodymka naleznete zde.  Přichystali jsme řadu novinek - pro děti ze školky například angličtinu s rodilým mluvčím  BABY ELF. Přibyly některé kroužky a kurzy, naopak například capoeiru (z důvodů dlouhodobé poúrazové rehabilitace lektorky) letos bohužel neotevíráme. Kroužky začínají od středy 14. září, pondělní kroužky proběhnou poprvé 19.9. a úterní 20.9.>> Číst dál

Školka v prvním pololetí školního roku 2011/2012

1. září nám zase začíná školní rok. Ve školce se sejdou děti, které k nám již chodily, s dětmi nově přihlášenými. Podle přihlášek se zdá, že kapacita školky je prakticky naplněna, zejména v některých dnech. Nyní očekáváme, že rodiče potvrdí přihlášení dětí zaplacením školkovného  do 31.VIII. a že děti v září skutečně nastoupí. Je však možné, že některé z dětí se dostanou do státních školek a že se tudíž několik míst u nás ještě uvolní.>> Číst dál

29. - 31. VIII 2011: Ahoj prázdniny!

Dětem, které už se vrátili z prázdnin, bychom poslední tři dny před začátkem školy rádi zpříjemnili zajímavým programem:

Pondělí 29.VIII: Celodenní VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY. Dostaneme se tam přívozem z Podbaby do Podhoří, cestou si budeme všímat života na řece (vodní ptactvo, plazi, raci).  Oběd v Zoo.>> Číst dál

8.-12.VIII. 2011: Letem světem II

V pondělí 8. srpna začíná druhý cyklus příměstského tábora „Letem světem“. Program bude velice pestrý a bohatý:
 
Pondělí: Povíme si, co to je „svět“, jak vypadá, podíváme se na glóbus, vysvětlíme si, proč je tak barevný a čím se liší jednotlivé části světa. Ukážeme si, kde je poušť, kde prales, hory,nížiny, řeky… Seznámíme se s různými národy, jejich kulturou, hudbou a třeba i kuchyní. Vyrobíme si vlastní mapu světa.
>> Číst dál

1.-5. VIII. 2011: Chovatelský týden II

Prázdninová školka

Dětský klub Kodymka je v provozu po celý rok mimo státní svátky. V době letních prázdnin je v provozu jak školka pro děti ve věku 2-6 let , tak příměstské tábory pro 6-10 leté děti. Příměstské tábory jsou tématické; pokud i mladší děti mají o určitý program zájem a pokud jsou schopny udržet krok se školáky, mohou se také zapojit.>> Číst dál

25.-27.7.: Letem světem I

Během pěti dnů procestujeme pět světadílů. Formou hry se seznámíme s jejich největšími divy, historickými událostmi, ale také s běžným životem tamních obyvatel. Začínáme v kolébce života ? Africe. 
 
A F R I K A 
Zde si ukážeme, jak složité je pro některé lidi obstarat si pitnou vodu a  vyzkoušíme si to na vlastní kůži.  Zahrajeme si hru, kterou běžně hrají děti v Kongu. 
Zanecháme své otisky v písku pouštních dun. 
 
A U S T R Á L I E >> Číst dál

18.-22.7.Hudebně pohybový tábor

Týdenní program pro děvčata i chlapce do cca.10 let, kteří mají rádi pohyb - tanec a hry a také hudbu. Bližší informace naleznete zde.


Theme port sponsored by Duplika Web Hosting.
Domů Nahoru